Vijesti

Odgovori na najčešća pitanja vezano uz izdavanje propusnica

Dana 22. prosinca Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je odgovore na najčešća pitanja u svezi s Odlukom o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koja se primjenjuje od sutra 23.prosinca  i  u tom smislu procedure vezano uz izdavanja propusnica.

Odgovore možete pogledati ispod ove objave 

Propusnice – najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
U VEZI S ODLUKOM O ZABRANI NAPUŠTANJA PODRUČJA ŽUPANIJE PREMA
MJESTU PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PITANJE:
Treba li osoba koja se trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja županije
prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (dalje: Odluka,) ako se
zatekne u drugoj županiji prilikom povratka u županiju u kojoj ima prebivalište ili
boravište, imati propusnicu?
ODGOVOR:
Za povratak u županiju prebivališta ili boravišta propusnica nije potrebna.
PITANJE:
Trebaju li djeca / maloljetne osobe imati propusnicu u slučaju napuštanja županije u
kojoj imaju prebivalište ili boravište, ako je napuštaju zajedno s roditeljima?
ODGOVOR:
Djeca / maloljetne osobe ne trebaju imati propusnicu u slučaju napuštanja županije,
ako je napuštaju zajedno s roditeljima. Preporuča se županijskim Stožerima CZ na
propusnicama roditelja navesti imena maloljetne djece koja s njima putuju.
PITANJE:
Mora li vozač taxi vozila imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima
prebivalište ili boravište?
ODGOVOR:
Vozač taxi vozila ne mora imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj
ima prebivalište ili boravište, uz uvjet da prevozi stranku koja ima valjanu propusnicu.
Ako je sam u vozilu ne može napuštati županiju bez propusnice.
PITANJE:
Može li se dobiti propusnica radi obilaska starih roditelja u drugoj županiji?
ODGOVOR:
Ne, jer to je rizik za širenje bolesti, a nije nužno neophodno.
PITANJE:
Što ako se radi o teško bolesnom članu uže obitelji ako prijeti opasnost od smrti?
ODGOVOR:
U takvom slučaju treba se, uz potvrdu liječnika, obratiti za propusnicu Ravnateljstvu
civilne zaštite.
PITANJE:
Treba li osoba koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu
propusnicu (npr. otac ili suprug prevozi zdravstvenu djelatnicu s posla odnosno na
posao) imati propusnicu?
ODGOVOR:
Osobi koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu
izdaje se propusnica za tu svrhu.
PITANJE:
Može li osoba dobiti propusnicu za skrb o starijim i nemoćnim osobama?
ODGOVOR:
Osoba koja skrbi o starijim i nemoćnim osobama (čuvanje, skrb, njega i slično) može
dobiti propusnicu, ako se uz zahtjev dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske
medicine ili službe socijalne skrbi, kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži
propusnica potrebna skrb i njega.
PITANJE :
Može li fizička osoba koja obavlja nužne poljoprivredne radove izvan svoje županije
dobiti propusnicu?
ODGOVOR:
Fizička osoba koja ima potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan
svoje županije može dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se
moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.
PITANJE:
Mogu li članovi OPG-a dobiti propusnicu ukoliko obavljamo nužne poslove izvan
svoje županije?
ODGOVOR:
Ako članovi OPG-a posjeduju objekte ili zemljište u kojem se obavlja ili koje je
potrebno za obavljanje djelatnosti OPG-a izvan područja županije na kojem imaju
prebivalište ili boravište, isti mogu dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima
koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.
PITANJE:
Može li osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student servisa ili ugovora o
djelu ostvariti pravo na propusnicu?
ODGOVOR:
Osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student servisa ili ugovora o djelu, čiji
rad je neophodan za određene gospodarske subjekte ostvaruje pravo na propusnicu.
Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu
za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.
PITANJE:
Može li osoba koja obavlja nužne i neophodne sezonske poslove ostvariti pravo na
propusnicu?
ODGOVOR:
Osoba koja obavlja sezonske poslove, čiji rad je neophodan za određene gospodarske
subjekte (poslodavce) ostvaruje pravo na propusnicu.
Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu
za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.
PITANJE:
Je li uputnica za pregled dovoljna za napuštanje županije ili je potrebna i propusnica?
ODGOVOR:
Ne, uputnica ili drugi dokument izdan od liječnika obiteljske medicine (npr. popis
izdanih uputnica) je dokument koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje propusnice koji
se podnosi županijskom stožeru?
PITANJE:
Je li dobrovoljno davanje krvi razlog za dobivanje propusnice?
ODGOVOR:
Ne.
PITANJE:
Je li zakazani termin auto škole opravdani razlog za izdavanje propusnice?
ODGOVOR:
Ne.
PITANJE:
Može li osoba koja obavlja volonterski općekorisni rad ostvariti pravo na propusnicu?
ODGOVOR:
Osobi koja obavlja volonterski općekorisni rad može se izdati propusnica, ako je rad
koji obavlja neophodan u razdoblju dok je Odluka na snazi.
Zahtjev za propusnicu podnosi osoba koja obavlja volonterski rad županijskom stožeru
civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže
potvrdu/izjavu udruge za koju obavlja općekorisni rad da je njezin rad neophodan u
vrijeme dok je Odluka na snazi.
PITANJE:
Može li se osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao
izdati propusnica?
ODGOVOR:
Osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao može se
izdati propusnica, ako se taj rad neodgodivo mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na
snazi.
Zahtjev za propusnicu podnosi član braniteljske udruge županijskom stožeru civilne
zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu
braniteljske zadruge da se posao zbog kojeg traži propusnicu mora obaviti za vrijeme
dok je Odluka na snazi.
PITANJE:
Može li osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u svom
trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvariti pravo na
propusnicu?
ODGOVOR:
Osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u trgovačkom
društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvaruje pravo na
propusnicu. Uz zahtjev, koji se podnosi županijskom stožeru prema mjestu prebivališta
ili boravišta, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu obrta/tvrtke (npr. izvadak iz
sudskog registra) i navest razlog zašto je potrebna propusnica.
PITANJE:
Tko podnosi zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za
poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće?
ODGOVOR:
Zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a
posao se ne može obaviti od kuće, podnosi radnik uz potvrdu poslodavca da mu je
neophodan.
PITANJE:
Tko podnosi i kako zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina, koji
obavlja neophodan posao, a nema nijednu vjerodajnicu?
ODGOVOR:
Zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina koji obavlja neophodan posao
za poslodavca podnosi on sam Ravnateljstvu civilne zaštite, uz potvrdu poslodavca da
mu je neophodan.
PITANJE:
Tko izdaje propusnice dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i koji su opravdani razlozi?
ODGOVOR:
Županijski stožer prema mjestu prebivališta, a opravdani razlozi su poslovi koji su
nužni i neophodni u vrijeme dok je Odluka na snazi.
PITANJE:
Može li se dobiti propusnica zbog odlaska u drugu županiju na pogreb?
ODGOVOR:
Može, ali samo u slučaju ako se radi o pogrebu člana najuže obitelji.
PITANJE:
Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj u
hotelu?
ODGOVOR:
Osoba može dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj uz
uvjet da posjeduje valjani dokaz o uplati za hotel ili drugi smještajni objekt kojem nije
obustavljen rad. Uplata mora biti izvršena najkasnije do dana stupanja na snagu
Odluke (23.12.2020. godine).
PITANJE:
Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu
obustavljeni?
ODGOVOR:
Osoba može dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu
obustavljeni uz predočenje dokaza o sudjelovanju na natjecanju, a zahtjev za
propusnicu se upućuje Ravnateljstvu civilne zaštite.
PITANJE:
Može li osoba dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se
odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom?
ODGOVOR:
Osoba može dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se
odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom uz
predočenje dokaza iz sudske odluke.
PITANJE:
Treba li stranim državljanima propusnica kada odlaze iz Republike Hrvatske ili putuju
iz županije u kojoj ima boravište?
ODGOVOR:
Stranom državljaninu koji boravi na području Republike Hrvatske i želi napustiti
Republiku Hrvatsku ili putovati izvan županije gdje boravi potrebna je propusnica, a
treba ju zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.
PITANJE:
Treba li stranom državljaninu propusnica od graničnog prijelaza s Republikom
Hrvatskom do mjesta boravka u županiji?
ODGOVOR:
Ne, ali strani državljani se mogu kretati najkraćim putem samo do mjesta gdje imaju
osiguran smještaj. Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj ne mogu se kretati između
županija, a za povratak u inozemstvo propusnica im nije potrebna.
PITANJE:
Treba li državljanima Republike Hrvatske propusnica kada dolaze iz inozemstva u
Republiku Hrvatsku?
ODGOVOR:
Ne, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Oni se mogu kretati najkraćim putem
do mjesta svog prebivališta u Republici Hrvatskoj, ali po povratku iz mjesta svog
prebivališta u inozemstvo trebaju propusnicu izdanu od nadležnog županijskog
stožera. Iznimno, ako naš državljanin ima prebivalište u inozemstvu, onda će mu na
granici biti izdana propusnica do mjesta boravka u Republici Hrvatskoj (osiguranog
smještaja). Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskog ne može se kretati između
županija, a za povratak u inozemstvo gdje ima prijavljeno prebivalište propusnica mu
nije potrebna.
NAPOMENA: Intencija Odluke je ograničiti kretanja isključivo na ona neophodna
pa sve zahtjeve, osobito one gdje se navode „opravdani razlozi, treba razmotriti
i ocijeniti opravdanost, a ne automatski izdavati propusnicu. Svaki zahtjev za
propusnicom ne znači i automatsko odobravanje.

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button