Sport

Odluka o “Oslobađanju djece i mladih od mjesečne članarine u sportskim udrugama”

Kako je krenula školska godina mnoga djeca su nastavila sa svojim sportskim aktivnostima po raznim sportskim udrugama grada Sinja.

Roditelji koji su slabijeg imovnog stanja imaju pravo na oslobođenje plaćanja mjesečne članarine svoje djece.

Temeljem odluke Upravnog odbora Zajednice športskih udruga Grada Sinja o oslobađanju djece i mladih, iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, od plaćanja mjesečne članarine za treniranje, a uz suglasnost svih klubova članova zajednice, daje se klubovima na znanje da primjene navedenu odluku i to na način:

  • Da se utvrdi dohodovni cenzus po članu obitelji temeljem kojega bi se provela navedena odluka (1.000,00 kuna po članu obitelji).
  • Svi eventualni korisnici mjere dužni su dostaviti klubu u kojem treniraju ili Zajednici športskih udruga Grada Sinja (Dragašev prolaz 24):
    a) Broj članova obitelji, za djecu rodni list, a za roditelje preslik OIB-a,
    b) Za zaposlene roditelje prosjek primanja, (temeljem kojeg će se utvrditi mogućnost korištenja navedene mjere),
    c) Potvrdu o nezaposlenosti ukoliko su jedan ili oba roditelja nezaposlena.
  • Obvezuju se klubovi, stalni ili pridruženi članovi Zajednice na primjenu navedene mjere.
  • Zajednica športskih udruga Grada Sinja će sukladno mogućnostima kompenzirati klubovima iznose proizašle iz primjene ove mjere.

Obrazloženje mjere:
Mjera se želi provesti zbog oslobađanja obveze plaćanja članarine za djecu slabijeg imovinskog stanja, a sve u svrhu jednakih mogućnosti treniranja za svu djecu.
Zajednica športskih udruga Grada Sinja će za svu djecu iz navedene mjere osigurati i sportsku opremu za vježbanje.

U ima Upravnog odbora:
Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša, prof.

Povezani članci

Back to top button