Vijesti

Odluka o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih i izvanrednih studenata s područja Grada Sinja

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih i izvanrednih studenata s područja Grada Sinja.

Svi redoviti studenti, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja imat će pravo na 100% subvencioniranje prijevoza u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split u razdoblju od 9. siječnja do 20. siječnja i 20. veljače do 2. lipnja 2023. godine. Studenti će to pravo moći ostvariti slobodnim odabirom između prijevoznika Promet d.o.o. i Litre tours d.o.o.

Redovitim studentima, koji su ostvarili pravo na studentski dom, Grad Sinj će, tijekom ljetnog semestra, u razdoblju od 9. siječnja do 2. lipnja 2023. godine, financirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka voznih karata za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika na relaciji Sinj-Split.

Ovo pravo mogu ostvariti studenti koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Sinju najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja zahtjeva.

Studenti koji ostvaruju pravo na ovu subvenciju, uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i potvrdu o upisu na fakultet u 2022./2023. ak. godini. Popunjeni Zahtjev trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada Sinja, soba 31.

Izvanrednim studentima, koji ne ostvaruju pravo na ovakvo subvencioniranje, Grad Sinj će, tijekom ljetnog semestra, u razdoblju od 9. siječnja do 2. lipnja 2023. godine, financirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka voznih karata za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika na relaciji Sinj-Split pod uvjetom da nisu zaposleni, da ne ponavljaju godinu i da imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja Zahtjeva. Ovi studenti uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza za izvanredne studente prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu na fakultet u 2022./2023. ak. godini i dokaz da nisu zaposleni.

Redoviti studenti koji ne mogu ostvariti pravo na subvencioniranje prijevoza u 100% iznosu, imaju pravo na refundiranje troškova kupnje dviju voznih karata za prijevoz autobusom na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja i/ili obratno u razdoblju od 9. siječnja do 2. lipnja 2023. godine. Ovi studenti uz obrazac Zahtjev za refundiranje troškova prijevoza trebaju priložiti potvrdu o upisu na fakultet u 2022./2023. ak. godini, presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i dvije vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom.

O refundaciji troška za vrijeme ispitnih rokova biti će donesena posebna odluka.

Odluka

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA IZVANREDNIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

Povezani članci

Back to top button