Vijesti

Odluka o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Sinja

Ovim putem obavješćujemo sve redovite studente, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, kako će pravo na 100% subvencioniranje prijevoza u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split i Sinj-Knin, u razdoblju od 30. rujna do 20. prosinca 2019. godine, moći ostvariti slobodnim odabirom između prijevoznika Promet d.o.o. i Litre tours d.o.o.. Ovo pravo mogu ostvariti studenti koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Sinju najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja zahtjeva.

Studenti koji ostvaruju pravo na ovu subvenciju, uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i potvrdu o upisu na fakultet u 2019./2020. ak. godini. Popunjeni Zahtjev trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada, soba 31.

Redoviti studenti koji ne mogu ostvariti pravo na subvencioniranje prijevoza u 100% iznosu, imaju pravo na refundiranje troškova kupnje dviju voznih karata za prijevoz autobusom na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja i/ili obratno u razdoblju od 30. rujna do 31. prosinca 2019. godine. Ovi studenti uz obrazac Zahtjeva za refundiranje troškova prijevoza trebaju priložiti potvrdu o upisu na fakultet u 2019./2020 ak. godini, presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i dvije vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom.

Povezani članci

Back to top button