Vijesti

Odluka o subvencioniranju troškova autobusnog prijevoza redovitih studenata Grada Sinja

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 2/13), članka 6. i članka 13. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 5/10, 2/14, 3/14, 1/15) dana 07. siječnja 2019. Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac donijela je Odluku o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Sinja u razdoblju od 07. siječnja do 25. siječnja 2019. godine i od 04. ožujka do 14. lipnja 2019. godine.

Tekst Odluke sa svim uvjetima dostavljamo u prilogu:

Odluka-o-subvencioniranju-troškova-autobusnog-prijevoza

Povezani članci

Back to top button