Politika

Održan drugi dio 16. sjednice sinjskog Gradskog vijeća

U sinjskoj Gradskoj vijećnici jučer je održan drugi dio 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja.

Prva na redu je bila točka Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta. Velika većina vijećnika je potvrdila opravdanost donošenja ove Odluke i uputila zamjerku izvršnoj vlasti na dugogodišnjem čekanju po ovom pitanju. Miro Bulj je konstatirao da zbog ove točke i dosadašnjeg neimanja jedinstvene baze nerazvrstanih cesta Grad Sinj je propustio možda milijunske natječaje, na što mu je v.d. pročelnica Jelena Kekez Poljak odgovorila da ne možemo tako paušalno davati izjave što bi bilo i što je moglo biti.

Vijećnik HDZ-a Marko Križanac je napomenuo da vijeće ovom Odlukom po ne zna koji put smanjuje svoje ovlasti i prepušta ih gradonačelnici Kristini Križanac. Naime nakon što Gradsko vijeće utvrdi Popis nerazvrstanih cesta, na njega više direktno neće moći utjecati jer u sljedećem stavku Odluke daje ovlast gradonačelnici da svojim zaključcima na direktan način ima praktički sve ovlasti nad Jedinstvenom bazom nerazvrstanih cesta. Raspravom se došlo do mišljenja da to amandmanom treba promijeniti i nakon stanke i  podnošenja zajedničkog amandmana svih vijećnika osim NL dr.Jadrijevića, koji je prihvaćen, ta ovlast je ostala u nadležnosti Gradskog vijeća.

Sljedeća točka Prijedlog Zaključka o dodjeli nekretnine korištenje za potrebe Centra za socijalnu skrb je izazvala višestruke polemike, posebno između vijećnika Marasa sa predstojnikom ureda Grada Igorom Vidalinom. Naime Centar bi sa sadašnje adrese trebao preseliti u bivšu vojarnu „Ivaniša Nelipića“ i po tvrdnjama vijećnika Zvonke Marasa koji je praktički prezentirao ovu točku dnevnog reda, na ovakav način to neće biti moguće napraviti jer imamo dva građevinska objekta na jednoj čestici i mi po sadašnjem stanju pomoćni objekat prepuštamo Centru i on neće moći dobiti građevinsku dozvolu. Vidalina je kazao da je ovo najbolji i najbrži način za ostvarivanje ove odluke po modelu i Grada Samobora jer mi objekat ne darujemo nego dajemo u najam i po usmenom razgovoru sa gđom. Preost iz Ureda državne uprave u Sinju moći će se dobiti građevinska dozvola. Vijećnici Kontić i Bulj su iskazali skeptičnost prema usmenoj potvrdi i tražili zašto se za ovako važnu stvar nije dobio pisani trag.  Vijećnici Marko Križanac i Ivana Šabić su ukazali da gradonačelnica Kristina Križanac uopće ne sudjeluje u točkama dnevnog reda i u većini slučajeva ne želi odgovoriti na vijećnička pitanja pa tako i u ovom slučaju. Ivana Šabić je kazala da vidjevši da će ova točka proći pozitivno, za nju neće glasati upravo iz ovog razloga i da ukaže na problem koji imamo u Gradu, a to je da odlučuje o svemu netko drugi a ne gradonačelnica. Točka je izglasana većinom vijećnika.

Sljedeća točka Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca koja je došla u dorađenom dijelu je po izjavama vijećnika Joška Kontića došla na dnevni red upravo u vrijeme kad cijela Hrvatska zna za slučaj psa Bono koji je pokazao svu nebrigu koju imaju pojedini vlasnici kućnih ljubimaca. Vijećnik Marko Križanac je ukazao na problem čipiranja i da većim dijelom to rješava većinu problema i Grad Sinj i gradonačelnica su po Zakonu odgovorni za čipiranje. Točka je izglasana većinom vijećnika.

Na točki Prijedlog Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja predlagač vijećnik Joško Kontić je pojasnio dosadašnje stanje i iskustvo koje smo imali po ovom pitanju i ono je negativno uz napomenu da smo u proteklim godinama od 1,9 milijuna imali realizirano samo 12 tisuća kuna, u prošloj cca 20 tisuća kuna, 9 zahtjeva i 5 realizacija što je uistinu beznačajno. Ovdje se radi da se potiče svako radno mjesto u bruto 2. plaći i Grad sudjeluje u tim troškovima 25%.

Povela se polemika između vijećnika Kontića i vijećnika NL dr.Jadrijevića Duje Maleša i Filipa Klarića Kukuza po pitanju sufinanciranja svih djelatnosti, gdje su vijećnici NL dr.Jadrijevića negodovali da Grad Sinj sufinancira plaće u djelatnostima poput kockarnica, kladionica automat klubova i drugih igara na sreću i da su oni protiv toga za što su podnijeli i amandman koji nije prošao. Dujo Maleš je kazao da protekli Pravilnici nisu „dno dna“ niti je ovaj Pravilnik „vrh vrhova“ nego se pokušavalo i pokušava naći model kako najbolje poticati zapošljavanje. Navedeni vijećnik je podnio amandman da potporu ne može ostvariti poslodavac koji je vlasnički ili ekonomski povezan sa onim koji potporu već koristio i amandman je prihvaćen.

Vijećnik Marko Križanac je podnio amandman u kojem mijenja članak 9. stavak 2. na način da dosadašnja konstatacija da poslodavac mora zadržati djelatnike koji su bili zaposleni u trenutku predaje potpunog Zahtjeva do kraja njihovih ugovora ne može opstati jer ne možemo obvezati poslodavca na takav način. Njegov prijedlog je bio da poslodavac ima zadržati isti broj djelatnika tokom korištenja potpore za novog zaposlenika ukoliko zadrži isti broj zaposlenika koje je imao na dan podnošenja potpunog zahtjeva. Amandman je prihvaćen. Točka je izglasana većinom vijećnika.

Točka Prijedloga Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „FABIJAN “ j.d.o.o. iz Đakovo o produljenju za produljenje roka pribavljanja uporabne dozvole je prihvaćena.

Točka Prijedlog Odluke o izboru osobe deratizacija i dezinsekcija javnih površina je povjerena Likomed veterini kao jedinom ponuditelju u iznosu od 158.125,00 kuna. Postavilo se pitanje koliko puta se u ovoj godini izvršila deratizacija i dezinskecija i v.d. pročelnica će odgovoriti pisanim putem.

Sjednica je zaključena uz povlačenje zadnje dvije točke gradonačelnice i direktorice Čistoće Cetinske krajine koje će biti uvrštene u sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Za napomenuti je da sjednici nije prisustvovao dr. Stipislav Jadrijević koji inače ne prisustvuje sjednicama kada na njima nema njemu „zanimljivih“ točaka poput izmjene GUP-a ili prodaje gradskog zemljišta Dragoj Sadri d.o.o.. Sjednici nije prisustvovao ni Žarko Delić pa uz izostanak ova dva vijećnika sjednica je protekla uz kvalitetnu raspravu i bez osobnog vrijeđanja pojedinih vijećnika.

Povezani članci

Back to top button