Vijesti

Općinama Otok i Hrvace 75.000,00 kuna iz Županije

Na temelju raspisanog Javnog poziva Povjerenstvo je izvršilo stručno ocjenjivanje prijava i predložilo programe/projekte iz područja komunalne infrastrukture, zaštite prirode i uređenja okoliša za sufinanciranje jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje programa/projekata kako slijedi: R

1. Grad IMOTSKI EU projekti-izrada projektne dokumentacije-izgradnja Centra za prevenciju rizika od katastrofa u Imotskom 85.000,00

2. Općina OTOK Projektna dokumentacija za EU fondove-priključenje odvodnje na postojeću mrežu te uspostava sustava odvodnje s ciljem pokrivenosti cijele Općine 40.000,00

3. Općina HRVACE Tematska staza uz rijeku Cetinu 35.000,00

4. Općina ZMIJAVCI Projektna dokumentacija za EU fondove-Izgradnja dječjeg vrtića 40.000,00

UKUPNO: 200.000,00

Povezani članci

Back to top button