Vijesti

Otvorena je web stranica aglomeracija Sinj na kojoj su dostupni svi podaci o Projektu

Podsjetimo, Projekt se provodi na području aglomeracije Sinj koja teritorijalno obuhvaća: Grad Sinj, Glavice, Suhač, Brnaze i Karakašicu te mali dio Općine Otok.

Aglomeracija obuhvaća priključenje 8 827 novih stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda i 18 753 stanovnika (postojećih korisnika) na poboljšani sustav javne vodoopskrbe te nadogradnja UPOV-a Sinj na treći stupanj pročišćavanja. Time će se se postići usklađenje aglomeracija Sinj i Otok sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. – 2023.

Više informacija o Projektu: https://aglomeracija-sinj.com.hr/

Povezani članci

Back to top button