Politika

Počinju Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 21. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. g. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Odluka je stupila na snagu 29. travnja 2019. g., a danom stupanja iste na snagu prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 02. lipnja 2019. godine.

Odluka o izboru članova VMO na području Grada Sinja

Odluka o raspisivanju izbora za VMO na području Grada Sinja

Rješenje o imenovanju stalnog sastava GIP

Odluka o visini naknade za rad

Povezani članci

Back to top button