Vijesti

Ponavlja se postupak za uređenje socijalnih stanova u Sinju

Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 8/2017), objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponuda za radove unutarnjeg uređenja stanova za socijalno zbrinjavanje. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Predmet nabave su radovi unutarnjeg uređenja dvaju stanova za socijalno zbrinjavanje na lokacijama Stjepana Gunjače 6, Sinj i Brekin put 12, Sinj, sve sukladno priloženim troškovnicima. Procijenjena vrijednost radova je 186.250,00 kuna.

Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik 1

Troškovnik 2

Povezani članci

Back to top button