Vijesti

Popis članova biračkih odbora Grada Sinja

Izašao je popis svih članova biračkih odbora u Gradu Sinju:

BIRAČKO MJESTO 1. U SINJU
GALERIJA GALIOTOVIĆ, BRNAŠKA 44

1. ELLA DRŽAK, PREDSJEDNIK
2. TOMISLAV BARAĆ, POTPREDSJEDNIK
1. ANTE BUDIMIR, 1.ČLAN, (HDZ)
2. ZORAN ŠUMANAC, 2.ČLAN, (MOST)
3. FILIP KOTROMANOVIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. MATEA ŠEGO, 4.ČLAN
5. LUCIJA BALAJIĆ-KRIVO, 5.ČLAN, (HNS)
6. ANTE PERIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. BOŽE TALAJA, 7.ČLAN, (MOST)
8. ELA KRAMARIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

  1. BIRAČKO MJESTO 2. U SINJU
    GALERIJA GALIOTOVIĆ, BRNAŠKA 44
1. KRISTINA KUTLEŠIĆ BARAN, PREDSJEDNIK
2. IVAN IVANČEVIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. IVANA VUČEMILO, 1.ČLAN, (HDZ)
2. IRINA ŽUPIĆ, 2.ČLAN, (MOST)
3. MIROSLAV ŠIRINIĆ, 3.ČLAN, (MOST)
4. SRĐANA SMOLJO, 4.ČLAN
5. TOMISLAV GUGIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. SNJEŽANA BUDIMIR, 6.ČLAN, (HDZ)
7. STIPE GUGIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. MLADENKA NENADIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

3.BIRAČKO MJESTO 3. U SINJU
DJEČJI VRTIĆ “BILI CVITAK” ŠTALIJA, KNEZA BRANIMIRA 2

1. ANĐELA POLJAK, PREDSJEDNIK
2. ENA ŠABIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. IVANA PERIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. MARIJA GAŠPAR, 2.ČLAN, (SDP)
3. STIPE MALEŠ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. MARIJA DOMAZET, 4.ČLAN
5. NEVEN JUKIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. MARIJA JUKIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. KLARA PERVAN, 7.ČLAN, (MOST)
8. VERICA VUČKOVIĆ, 8.ČLAN, (MOST)

 

4BIRAČKO MJESTO 4. U SINJU
DJEČJI VRTIĆ “BILI CVITAK” ŠTALIJA, KNEZA BRANIMIRA 2

1. PAULA BOGDAN, PREDSJEDNIK
2. NEVENKA MEDVID, POTPREDSJEDNIK
1. IVAN RADINOVIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. BARBARA PERVAN, 2.ČLAN, (MOST)
3. GRABIĆ ANTE, 3.ČLAN, (HDZ)
4. ANA RATKOVIĆ, 4.ČLAN
5. ANĐELO JANDREK, 5.ČLAN, (HGS)
6. ANTE MILANOVIĆ-LITRE, 6.ČLAN, (HDZ)
7. IVANKA BOBETA, 7.ČLAN, (MOST)
8. FRANO MIDENJAK, 8.ČLAN, (SDP)

 

5BIRAČKO MJESTO 5. U SINJU
OŠ “MARKA MARULIĆA”, VLADIMIRA NAZORA 33

1. JULIA PUTNIK, PREDSJEDNIK
2. JELENA ŽAPER, POTPREDSJEDNIK
1. ANGELA BULJAN, 1.ČLAN, (HDZ)
2. ANA ROMAC, 2.ČLAN, (MOST)
3. NADA BEŠLJIĆ, 3.ČLAN, (MOST)
4. NEDILJKA FILIPOVIĆ-GRČIĆ, 4.ČLAN
5. ANĐELA ČOVO, 5.ČLAN, (HNS)
6. LJILJANA MILOŠEVIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. SANDRA KOVAČ-LEVANTIN, 7.ČLAN, (MOST)
8. MARIJA MALEŠ, 8.ČLAN, (SDP)

 

6BIRAČKO MJESTO 6. U SINJU
DOM MLADIH SINJ, LIVANJSKA BB

1. JOSIPA GLAVINIĆ, PREDSJEDNIK
2. DORA IVANDIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. IVAN PERKOVIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. ANTE GUGIĆ, 2.ČLAN, (HDZ)
3. MIRELA TADIĆ, 3.ČLAN, (MOST)
4. MARIJA BABIĆ, 4.ČLAN
5. ANTE MODRIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. ANITA DOMAZET, 6.ČLAN, (HDZ)
7. JOSIPA RAIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. KATA VRCAN, 8.ČLAN, (SDP)

 

7BIRAČKO MJESTO 7. U SINJU
DOM MLADIH SINJ, LIVANJSKA BB

1. MAJA GUSIĆ, PREDSJEDNIK
2. JOSIP ROMAC, POTPREDSJEDNIK
1. SARA ROGULJ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. PETAR DELAŠ, 2.ČLAN, (MOST)
3. TATJANA FILIPOVIĆ-GRČIĆ, 3.ČLAN, (SDP)
4. FILIP BARAĆ, 4.ČLAN
5. MARIO HRŽIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. SILVIJO VUČKOVIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. JAKOV MILUN, 7.ČLAN, (MOST)
8. ANITA POLJAK SAMARDŽIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

8BIRAČKO MJESTO 8. U BRNAZAMA
DJEČJI VRTIĆ “ALKARIĆ”, BRNAZE

1. JELENA MARIĆ, PREDSJEDNIK
2. DIJANA LIŠNIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. DAMIR JUKIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. LOVRE LAGATOR, 2.ČLAN, (MOST)
3. ANTE PUTNIK, 3.ČLAN, (MOST)
4. ANDREA DELIĆ, 4.ČLAN
5. KREŠIMIR TOMAŠEVIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. MIRELA TOMAS-ŠABIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. ANĐELA ŽIVALJ, 7.ČLAN, (MOST)
8. ANTE VUČKOVIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

9BIRAČKO MJESTO 9. U BRNAZAMA
OŠ BRNAZE, BRNAZE

1. ANA ODŽAK, PREDSJEDNIK
2. TONKA VUKASOVIĆ-LONČAR, POTPREDSJEDNIK
1. JELENA VUČKOVIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. MARKO DELIJA, 2.ČLAN, (MOST)
3. ANA MARIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. BOŽE BLAJIĆ, 4.ČLAN
5. SLOBODAN MASTELIĆ-IVIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. IRENA PUTNIK, 6.ČLAN, (HDZ)
7. PETRA PUTNIK, 7.ČLAN, (MOST)
8. TINA VUČKOVIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

10BIRAČKO MJESTO 10. U TURJACIMA
OŠ TURJACI, TURJACI

1. HRVOJE ŠABIĆ, PREDSJEDNIK
2. VESNA BABACANLI, POTPREDSJEDNIK
1. IVAN PERIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. JURE KRIŽANOVIĆ, 2.ČLAN, (MOST)
3. DAMIRA UVODIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. PETRA GRGIĆ, 4.ČLAN
5. GORDANA ČOVO, 5.ČLAN, (HNS)
6. LUKA MALEŠ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. DIJANA BUDIMIR-BEKAN, 7.ČLAN, (MOST)
8. ANTONIO SAMARDŽIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

11BIRAČKO MJESTO 11. U GLAVICAMA DONJIM
OŠ U GLAVICAMA, GLAVICE DONJE

1. MIA ROMAC, PREDSJEDNIK
2. MIHOVIL JENJIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. ANITA MILANOVIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. BRUNO RADONJA, 2.ČLAN, (MOST)
3. SARA MASNIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. DORA TIČINOVIĆ, 4.ČLAN
5. ANA MILANOVIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. VJEKOSLAVA DOLIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. NIKOLINA VITIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. KRISTINA JUKIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

12BIRAČKO MJESTO 12. GLAVICE GORNJE
OŠ U GLAVICAMA, GLAVICE DONJE, OŠ U GLAVICAMA, GLAVICE DONJE

1. MARINELA MILOŠ, PREDSJEDNIK
2. IVNA VUKOVIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. IVANA VUČIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. VEDRAN GAŠPAR, 2.ČLAN, (SDP)
3. KARMEN VUČIĆ, 3.ČLAN, (MOST)
4. JOSIPA TIČINOVIĆ, 4.ČLAN
5. MILAN JADRIJEVIĆ-MLADAR, 5.ČLAN, (HGS)
6. SNJEŽANA CVRLJE, 6.ČLAN, (HDZ)
7. LJUBICA GULIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. ANTONELA POLJAK, 8.ČLAN, (MOST)

 

13BIRAČKO MJESTO 13. U HANU
OŠ U HANU, HAN

1. JOSIP ŠIMLEŠA, PREDSJEDNIK
2. MARTINA ŽANKO, POTPREDSJEDNIK
1. DUŠANKA ODŽAK, 1.ČLAN, (HDZ)
2. MARINA BILOBRK, 2.ČLAN, (MOST)
3. IVANA PETRIČEVIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. MATEA ŽIVALJ, 4.ČLAN
5. LJUBICA VUKA, 5.ČLAN, (HGS)
6. DANIJELA BILOBRK, 6.ČLAN, (HDZ)
7. ANAMARIA PETRIČEVIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. SARA KOJIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

14BIRAČKO MJESTO 14. U BAJAGIĆU
OŠ BAJAGIĆ, BAJAGIĆ

1. IVONA ŠIMLEŠA, PREDSJEDNIK
2. NIKOLINA ČAČIJA, POTPREDSJEDNIK
1. DOROTEJA KRIVIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. MARIJA RADOVIĆ, 2.ČLAN, (MOST)
3. JELENA RUNJE, 3.ČLAN, (SDP)
4. GABRIELA MILOŠ, 4.ČLAN
5. MARKO BARAĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. VANNA MILOŠ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. BORIS PENIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. IVANA RUNJE, 8.ČLAN, (SDP)

 

15BIRAČKO MJESTO 15. U GLJEVU
OŠ U GLJEVU, GLJEV

1. VICKA ZEBIĆ, PREDSJEDNIK
2. MARINELA ZEBIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. MARIN MALEŠ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. ANA MALEŠ, 2.ČLAN, (HDZ)
3. IVONA BILOKAPIĆ, 3.ČLAN, (MOST)
4. TOMISLAV POROBIJA, 4.ČLAN
5. BOŽENKA BILOKAPIĆ, 5.ČLAN, (HNS)
6. MISLAV MALEŠ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. ANTE BILOKAPIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. FILIP PETRIČEVIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

16BIRAČKO MJESTO 16. U RADOŠIĆU
OŠ U RADOŠIĆU, RADOŠIĆ

1. MAJA RADOVIĆ, PREDSJEDNIK
2. BOŠKO MEDVID, POTPREDSJEDNIK
1. MIRNA SKEJIĆ, 1.ČLAN, (HDZ)
2. KARLO ŽUPIĆ, 2.ČLAN, (MOST)
3. ĐANA KRIŽANAC, 3.ČLAN, (HDZ)
4. ANAMARIJA KRIŽANAC, 4.ČLAN
5. MIHAELA POROBIJA, 5.ČLAN, (HGS)
6. MATILDA KRIŽANAC, 6.ČLAN, (HDZ)
7. FILIP-FRANO PAVIČIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. FRANKA STIPANOVIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

17BIRAČKO MJESTO 17. U SUHAČU
PODUZEĆE “CIGLANE” U SLANICI, SLANICA

1. LJUBICA LAZIĆ, PREDSJEDNIK
2. DRAGAN ĐAPIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. NIKOLINA VUČEMILO, 1.ČLAN, (HDZ)
2. ANITA BAŠIĆ, 2.ČLAN, (MOST)
3. VEDRANA JAGNIĆ BAŠIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. LORENA ĆURKOVIĆ, 4.ČLAN
5. TEA RUNJE, 5.ČLAN, (HGS)
6. KARLA RADOVIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. TEA BULJ, 7.ČLAN, (MOST)
8. PERA BULOVIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

18BIRAČKO MJESTO 18. U LUČANIMA
OŠ U LUČANIMA, LUČANI

1. ANTONIA ĐIPALO, PREDSJEDNIK
2. NIKOLA JUKIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. ANTONIJA SMOLJO, 1.ČLAN, (HDZ)
2. SMILJA PALINIĆ, 2.ČLAN, (SDP)
3. JOSIP VIDIĆ, 3.ČLAN, (MOST)
4. SUNČICA VUČEMILO, 4.ČLAN
5. MARIJA MAJIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. KATARINA RADIĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. TOMISLAV RADIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. MATEA PALINIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

19BIRAČKO MJESTO 19. U KARAKAŠICI
OŠ U KARAKAŠICI, KARAKAŠICA

1. IVANA BIKIĆ, PREDSJEDNIK
2. MAJA MUNIVRANA, POTPREDSJEDNIK
1. KRISTINA ČOVO, 1.ČLAN, (HDZ)
2. MARTIN MARKOVIĆ, 2.ČLAN, (MOST)
3. IVANA PENIĆ, 3.ČLAN, (HDZ)
4. IVAN RADOŠ, 4.ČLAN
5. IVANA BUDIMIR-BEKAN, 5.ČLAN, (HGS)
6. JOSIPA BARAĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. VESNA ŠANDRIĆ, 7.ČLAN, (MOST)
8. JERKO ĐAPIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

20BIRAČKO MJESTO 20. U JASENSKOM
KUĆA MARIJE ŠUŠNJARE, JASENSKO 55 A

1. SANDA ŠUŠNJARA, PREDSJEDNIK
2. BRUNO VRKIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. JOSIPA ŠUŠNJARA, 1.ČLAN, (HDZ)
2. ANITA ČOVO, 2.ČLAN, (MOST)
3. FRANKA ŠUŠNJARA, 3.ČLAN, (HDZ)
4. MONIKA VUKOVIĆ, 4.ČLAN
5. BOŽENA ŠEGO, 5.ČLAN, (HGS)
6. MARINELA VRDOLJAK, 6.ČLAN, (HDZ)
7. MILENKA ČOVO, 7.ČLAN, (MOST)
8. JAKOV PETRIČEVIĆ, 8.ČLAN, (SDP)

 

21BIRAČKO MJESTO 21. U ČITLUKU
OŠ U ČITLUKU, ČITLUK

1. JOSIP ĐIPALO, PREDSJEDNIK
2. KLARA FILIPOVIĆ-GRČIĆ, POTPREDSJEDNIK
1. VERONIKA BUDIMIR, 1.ČLAN, (HDZ)
2. DEA BEŠLJIĆ, 2.ČLAN, (HDZ)
3. DIANA MARUNICA, 3.ČLAN, (MOST)
4. SARA BALAJIĆ, 4.ČLAN
5. IVANA MARKOVIĆ, 5.ČLAN, (HGS)
6. MATEO KELAVA, 6.ČLAN, (HDZ)
7. BRUNO MARUNICA, 7.ČLAN, (MOST)
8. ANTE ĐAPIĆ, 8.ČLAN, (PAMETNO ZA SPLIT I DALMACIJU)

 

22BIRAČKO MJESTO 22. U ZELOVU
U PROSTORIJAMA BIVŠEG PODUZEĆA “KONKURENT” (BIVŠA PRODAVAONICA), ZELOVO

1. ANITA DOMAZET, PREDSJEDNIK
2. KRISTINA DELAŠ, POTPREDSJEDNIK
1. TONI KRIŽANAC, 1.ČLAN, (HDZ)
2. JOSIP DELAŠ, 2.ČLAN, (MOST)
3. ANTE BULJ, 3.ČLAN, (SDP)
4. MIHAELA MAROVIĆ, 4.ČLAN
5. JAGODA BOTICA, 5.ČLAN, (HGS)
6. IVANA BARAĆ, 6.ČLAN, (HDZ)
7. DANIJELA DOMAZET, 7.ČLAN, (MOST)
8. MARKO POPARIĆ, 8.ČLAN, (PAMETNO ZA SPLIT I DALMACIJU)

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button