Vijesti

Poziv na javni uvid za dio državne ceste D1 kroz k.o. Karakašica

Poziv se vrši radi uvida u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste – dio državne ceste D1 kroz k.o. Karakašica.

Na temelju zahtjeva naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, Ured ovlaštenog inženjera geodezije Miranda Jukić Pavić, Solin izradio je geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste – dio državne ceste D1 kroz k.o. Karakašica.

Radi upoznavanja s izrađenim geodetskim elaboratom pozivamo na javni uvid sve nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena državna cesta D1 da Hrvatske ceste d.o.o. kao upravitelj započinju s postupkom evidentiranja dijela državne ceste D1 u k.o. Karakašica, i to od granice s k.o. Sinj do granice s k.o. Hrvace.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javne cesta mogu izvršiti uvid u geo­detski elaborat izvedenog stanja javne ceste 24. 6. 2019. od 9 do 11 sati u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Miranda Jukić Pavić, Zvonimirova 83, Solin.

Ured ovl. inž. geodezije
Miranda Jukić Pavić, Solin

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button