Vijesti

Poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade dijela sredstava lovozakupnine za lovišta na području SDŽ

Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 31. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19 i 32/20) upućuje

POZIV za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade dijela sredstava

lovozakupnine za lovišta na području Splitsko – dalmatinske županije

 

  1. Vlasnici zemljišta bez prava lova, čije su površine obuhvaćene lovištem na području Splitsko – dalmatinske županije, imaju pravo naknade dijela sredstava lovozakupnine za 2020./21. godinu. Naknada po 1 ha površine zemljišta unutar lovišta u prosjeku iznosi od 0,74 kn do 22,90 kn, ovisno o bonitetu zemljišta.
  2. Uz pisani zahtjev i pristojbenu obvezu od 20,00 kn upravnih pristojbi po Tar. br. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21), potrebno je za predmetne čestice zemlje priložiti originalni dokument ili kod javnog bilježnika ovjeren preslik za slijedeće:
  • izvadak/prijepis posjedovnog lista, u analognom obliku,
  • izvadak iz katastarskog plana, u analognom obliku,
  • zemljišnoknjižni izvadak, u analognom obliku.
  1. U zahtjevu, uz osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta i broj osobne iskaznice) potrebno je navesti i za koje lovište se podnosi zahtjev za naknadu kao i naziv banke, međunarodni broj bankovnog računa – IBAN ili žiro-računa.
  2. Rok za podnošenje zahtjeva je 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Splitsko – dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) i objave u javnom glasilu „Slobodna Dalmacija“.

Kompletiran zahtjev dostavlja se na adresu:

Splitsko – dalmatinska županija,

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,

Ulica Domovinskog rata br. 2

21000 Split.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

  1. Odustajanje od podnošenja zahtjeva za isplatu naknade smatra se suglasnošću vlasnika zemljišta čije su površine obuhvaćene lovištem, kako se navedena neiskorištena sredstva mogu upotrijebiti za provođenje mjera i aktivnosti sukladno Programu razvitka lovstva u Splitsko – dalmatinskoj županiji.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button