Vijesti

Poziv Županije za predlaganje javnih potreba u područjima sporta, kulture i tehničke kulture za 2019. godinu.

Župan Splitsko-dalmatinske županije donio je Odluku o objavljivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u područjima sporta, kulture i tehničke kulture za 2019. godinu.

Poziv je za predlaganje javnih potreba u područjima sporta, kulture i tehničke kulture za 2019. godinu.

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u područjima sporta, kulture i tehničke kulture te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2019. godini.

Za javne potrebe u području sporta osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za sljedeće namjene:

 • Organiziranje sportskih manifestacija

 • Pomoći sportskim društvima

 • Županijski savez školskog sporta

 • Sportske aktivnosti invalidnih osoba

 • Uređenje i izgradnja sportskih objekata

 • Zajednice sportskih saveza

 • Stipendiranje mladih sportaša i

 • Nagrade zaslužnim sportašima.

Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:

 • Muzejska djelatnost – Izdavačka djelatnost

 • Zajednica tehničke kulture i

 • Podrška kulturnim programima i aktivnostima.

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Split, Domovinskog rata 2/IV.

Rok za podnošenje prijedloga je 25. listopada 2018.

Uz prijedloge programa predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specifikaciju troškova potrebnih za izvršenje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima, dijelu sredstava koja planira osigurati iz vlastitih ili drugih izvora, te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Povezani članci

Back to top button