Vijesti

Prijave za projekt „Zaželi“

U sklopu projekta „Zaželi – žene triljskog kraja“ Grad Trilj objavljuje poziv za prijavu interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu Projekta Zaželi – žene triljskog kraja. Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Grada Trilja kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života. Ovim putem pozivaju se svi potencijalni korisnici/članovi obitelji i svi oni koji imaju saznanja da je nekome potreban ovakav vid pomoći i podrške u kućanstvu da iskažu svoj interes za uključivanje u projekt.

Potrebno je popuniti obrazac te ga dostaviti na e-mail: maja.trilj@gmail.com, poštom ili osobno na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj (EU PROJEKT- „ZAŽELI – žene triljskog kraja“- KORISNICI).

Pomoć, potporu i podršku će im pružati žene zaposlene u sklopu provedbe projekta “Zaželi – žene triljskog kraja!”

Obrazac za korisnike

Povezani članci

Back to top button