TemeVijesti

Prijavite “prvašića” – počinje prijava za upis djece u prvi razred osnovne škole na području SDŽ

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2023./2024. provest će se prema Planu upisa Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u SDŽ, sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20 i 151/22) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14 i 63/20) u suradnji sa osnivačima osnovnih škola (Grad SplitGrad MakarskaSplitsko-dalmatinska županija) i osnovnim školama u SDŽ (Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima).

Prijava školskih obveznika podnosit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis – poveznici koja će biti aktivna u razdoblju

od 6. do 16. veljače 2023. godine

Prijavu je potrebno izvršitprema upisnom području škole objavljenom na web stranici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ.

Školski obveznici su:

  • djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine
  • djeca kojima je za šk. god. 2022./2023. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole

Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2017godine do 31. prosinca 2017. za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.

Dijete se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu/boravištu, odnosno upisnom području škole (matična škola) u kojoj se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled ) sukladno dogovoru sa roditeljem.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (želi produženi boravak, cjelodnevnu nastavu…) u postupku prijave prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.

Nakon obavljene online prijave djeteta, roditelj odnosno staratelj obvezno se treba javiti osnovnoj školi kojoj pripada prema upisnom području u razdoblju  od 6. do 13. ožujka 2023. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta, osim za područje Ispostave Makarska gdje će roditelj odnosno staratelj o istom biti obavješten putem predškolskih ustanova.

Potrebna dokumentacija: OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja).

Za odgodu upisa za školsku godinu 2023./2024. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u online prijavi  označiti: „najava za odgodu upisa“

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj odnosno staratelj može prijaviti upis, a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za  prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, te je u obvezi školi dostaviti mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta  prilikom dogovora o testiranju djeteta.

Za dijete kojemu je rješenjem odgođen upis u šk. god 2022./2023. radi težih oštećenja zdravlja ili ima višestruke teškoće, roditelj odnosno staratelj treba zatražiti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred  i privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole,  roditelj odnosno staratelj podnosi  na  Obrascu 6.

Za škole s područja Ispostava Sinj,  zahtjev se upućuje na adresu odgovarajuće ispostave:

Sinj  pisarnica.sinj@dalmacija.hr

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2023. godine.

Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1.veljače do 15. travnja tekuće godine kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom, roditelji odnosno staratelji su dužni do 30. svibnja 2023. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem  zatražit će  od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

Povezani članci

Back to top button