Vijesti

Prijavite starije i nemoćne da se uključe za pomoć u programu “ZAŽELI”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Grad Trilj objavljuje Poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i /ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično, neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna:

 • pomoć u organizaciji prehrane,
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice,
 • pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju,
 • psihosocijalna podrška,
 • usluga posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava,
 • podrška kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo,

da se prijave za pomoć u kući koja će se pružati u sklopu projekta „ZAŽELI žene triljskog kraja II“ UP.02.1.1.13.0424, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

 • osobe starije od 65 godina
 • osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju (nemoćne osobe)

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Grada Trilja kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Planirano je da se potrebna potpora i podrška pruža u periodu od 12 mjeseci.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • Obrazac za prijavu korisnika,
 • kopiju osobne iskaznice,
 • službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe (ako isti nije naznačen na osobnoj iskaznici),
 • nemoćne osobe uz prijavu obvezno dostavljaju dokaz (službeni dokument npr. osobe s invaliditetom dostavljaju rješenje o invaliditetu i sl.).

Obrazac za prijavu može se dobiti na adresi:

Grad Trilj,
Poljičke republike 15
21 240 Trilj

ili na internet stranici Grada Trilja trilj.hr

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Trilj,
Poljičke republike 15
21 240 Trilj
s naznakom „ZAŽELI žene triljskog kraja II“ – prijava korisnika

te na mail: ivna.knezovic@trilj.hr

Projekt „ZAŽELI žene triljskog kraja II“ Grad Trilj provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Split, Centrom za socijalnu skrb Sinj i Centrom za ruralni razvoj CERURA HR.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.785.950,00 kuna. Projekt je sufinanciran 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Trilja.

Obrazac prijave za krajnje korisnike

Povezani članci

Back to top button