Vijesti

Prijedlog (privremene) liste reda prvenstva za kupnju stana po POS programu

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrlike („Službene glasnik Grada Vrlike“ broj 05/18), te Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticanje stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca KLASA: 370-01/17-01/01 URBROJ: 2175-06/01-01-18-04 od 02. srpnja 2018., Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje je u razdoblju od 20. prosinca 2018. do 08. siječnja 2019. izvršilo otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te donosi sljedeći:

PRIJEDOG (PRIVREMENE) LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANJE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA VRLIKE

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrlike, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog (privremene) Liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i WEB stranicama Grada Vrlike, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik Grada Vrlike.

Kako bi se onemogućile eventualne zloupotrebe programa POS-a, pozivamo sve Podnositelje i građane koji imaju saznanja da su pojedini podnositelji dali neistinite podatke da o tome obavijeste Povjerenstvo putem elektroničke pošte

na mail: grad@vrlika.hr  ili na adresu:

GRAD VRLIKA

Trg fra Filipa Grabovca 6

21236 Vrlika

Za Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje

U prilogu privremena lista:Privremena_lista_reda_prvenstva

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button