Vijesti

Priopćenje vezano uz izdavanje propusnica – Stožer CZ Grada Sinja nije nadležan za izdavanje propusnica

Sukladno Odluci o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta, odnosno boravišta od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. godine.

Odlukom je svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Osobe koje su u to vrijeme zatečene u drugoj županiji, mogu se bez propusnica, s osobnom iskaznicom vratiti na adresu svog prebivališta ili boravišta.

Stožer civilne zaštite Grada Sinja nije nadležan za izdavanje propusnica.  

Propusnice izdaje Stožer civilne zaštite Splitsko dalmatinske županije ( propusnice@dalmacija.hr 021400141, 021400142 ),  Ravnateljstvo civilne zaštite ( propusnica@civilna-zastita.hr ), te iznimno Poslodavci samo u slučaju kada se radi o dnevnim migracijama zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe.

Splitsko dalmatinska županija  je temeljem gore navedene Odluke nadležna za zaprimanje zahtjeva te izdavanje propusnica (članak IId. i IIe. Odluke):

  • građanima koji zahtijevaju medicinsku skrb te osobi koja se nalazi u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna takva medicinska skrb – zahtjev za propusnicom se podnosi ukoliko osoba koja treba medicinsku skrb ima prebivalište ili boravište na području SDŽ;

  • zaposlenicima radi dnevne migracije odnosno putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće – zahtjev za propusnicom se podnosi ukoliko zaposlena osoba ima prebivalište ili boravište na području SDŽ;

Poslodavci izdaju propusnice samo u slučaju kada se radi o dnevnim migracijama zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe. Osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.). Ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Ravnateljstvo civilne zaštite izdaje propusnice u svim ostalim slučajevima, iz drugih opravdanih razloga.

Građani zahtjeve za izdavanjem propusnica upućuju putem sustava e-propusnice (dostupnom na adresi https://epropusnice.gov.hr/). U slučajevima kada građani nisu u mogućnosti pristupiti sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na gore naznačene e-mail adrese.

 KONTAKTI ZA DODATNE UPITE U VEZI  IZDAVANJA e-PROPUSNICA 
propusnice@rdd.gov.hr
tel. 0800 80 90
https://epropusnice.gov.hr/

Dokumenti:

Odluka – zabrana napuštanja županija

Prilog 1 – Popis kontakata za izdavanje propusnica (2) (3)

Prilog 2 – Potvrda poslodavca

Uputa za primjenu Odluke

Povezani članci

Back to top button