Vijesti

Prodaje se zemljište i zgrade u Brnazama vrijedne 4.000.000,00 kuna za 1,00 kunu

Izašao je javni natječaj na FINA internet stranicama u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. Zanimljivo je da se radi o zemljištu i zgradama u Brnazama kod bivšeg pogona Termofriza,  koje se nisu prodale u tri navrata i sada ide četvrti, zadnji natječaj gdje je početna cijena 1,00 kuna, a procijenjena vrijednost je 3.966.400,00 kn.

 

Nadležno tijelo

Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa

ST-1726/2016

Opis

č.zgr. 532 u naravi zgrada površine 813 m2 i čest. zem. 1082/3 ZU 1876 K.O. Brnaze (E-2) Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)1. dio prizemlja č. zgr. 532 u površini od 191 m2 i dijela kata u površini od 98 m2, u nacrtu označeno crnom bojom;(E-6) Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6)1. dijela prizemlja č. zgr. 532 u površini od 255 m2 i dijela kata u površini od 15 m2, u nacrtu označeno žutom bojom – suvlasnički udio redni br. 4. suvlasnički dio: 1324/6411. – kat. čest. 1082/25 u naravi pašnjak površine 1633 m2, kat.čest. 1082/28 u naravi pašnjak i poslovna zgrada ukupne površine 926 m2 i kat. čest. 1082/31 u naravi pašnjak površine 544 m2 upisani ZU 2825 K.O. Brnaze. Nalazi se na adresi Brnaze 410 i Brnaze 410 d, Brnaze.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

3.966.400,00 kn

Napomena

Nekretnina slobodna od osoba i stvari.


Uvjeti prodaje

Način prodaje

Elektronička javna dražba

Oznaka elektroničke javne dražbe

Četvrta

Datum i vrijeme početka elektroničke javne dražbe

06.04.2021 15:00:00

Datum i vrijeme početka nadmetanja

16.06.2021 00:00:00

Datum i vrijeme završetka nadmetanja

30.06.2021 23:59:59

Ostali uvjeti prodaje

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

1,00 kn

Početna cijena za nadmetanje

1,00 kn

Iznos dražbenog koraka
(iznos u kunama)

10.000,00 kn

Trenutna cijena predmeta prodaje u nadmetanju

1,00 kn
Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

15 dana od primitka rješenja o dosudi

Iznos jamčevine

396.640,00 kn

Ostali uvjeti za jamčevinu

Razgledavanje

Draško Lambaše na broj mob.tel.099/3376-102, od 9 do 15 sati, svaki radni dan

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button