Ostalo

Promijenjeno radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Grada Sinja na Kukuzovcu

Od 01. svibnja rad na Reciklažnom dvorištu Sinj na Kukuzovcu bit će organiziran pet dana u tjednu. Dvorište će za korisnike biti otvoreno ponedjeljkom od 12 do 20 sati, dok će radno vrijeme od utorka do petka biti od 7 do 15 sati. Reciklažno dvorište subotom i nedjeljom će biti zatvoreno.

Podsjetimo, Dvorištem upravlja tvrtka Čistoća Cetinske krajine d.o.o., a riječ je o ograđenim i nadziranim prostorima koji su namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva. Osnovna funkcija reciklažnog dvorišta je doprinos u smanjivanju količine otpada u okolišu i njegovo recikliranje.
Pravo korištenja reciklažnih dvorišta imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema davatelju usluge.
Kako bi otpad imao mogućnost daljnjeg recikliranja najvažniji je prvi korak, odnosno odvajanje otpada već u samom kućanstvu jer je otpad samo kao odvojen prihvatljiv za zaprimanje u reciklažno dvorište i za daljnji postupak uspješnog recikliranja.
Vrste otpada koji se besplatno mogu odložiti su: otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume, drvo, biorazgradivi otpad, problematični otpad iz kućanstva (ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti), građevinski otpad iz kućanstva (u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci).
U Reciklažnom dvorištu Sinj zaprima se plastična, metalna i staklena ambalaža koja je u sustavu povratne naknade, a isplata naknade vrši se na licu mjesta.

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button