Politika

Raspisani lokalni izbori

Vlada RH je na sjednici u srijedu za nedjelju, 16. svibnja, raspisala lokalne izbore te donijela odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe.

Izbori su raspisani za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS) i za izvršnu vlast u JLS-u, odnosno za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, ti se izbori održavaju istodobno, treće nedjelje u mjesecu svibnju. Današnje odluke vlade stupaju na snagu sutra, 15. travnja.

Vlada je donijela i odluku o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela JLS-a te za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, kao i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Visinu naknade utvrđuje vlada svojom odlukom, a isplaćuje se iz proračuna JLS-a u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja zakonskih odredbi koje se odnose na izbornu promidžbu.

Pravo na naknadu na izborima za članove predstavničkih tijela imaju političke stranke i liste grupe birača koje dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, a za svakog člana ona iznosi minimalno 1000 do maksimalno 10 tisuća kuna, ovisno o broju stanovnika u JLS-a.

Na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te njihove zamjenike pravo na naknadu imaju kandidati koji dobiju najmanje 10 posto važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada se raspoređuje među kandidatima, razmjerno dobivenim glasovima te tako za najveći broj dobivenih glasova u prvom izbornom krugu za gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike iznosi 100.000 tisuća kuna, a pet tisuća kuna iznosi u najmanjim JLS-ima, onima do 3000 stanovnika.

Naknada se ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

Povezani članci

Back to top button