Vijesti

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za prijevremene izbore

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok, KLASA: 022-03/20-04/227, URBROJ: 50301-25/06-20-2 od 4. lipnja 2020. raspisani su prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok.
Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 19. ožujka 2020.
Izbori će se održati u nedjelju, 12. srpnja 2020.

2. Rokovi teku od
12. lipnja 2020. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Orahovice kao i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok moraju prispjeti u nadležna izborna povjerenstva u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle do
25. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 21. stavak 1. Zakona /

4. Nadležna izborna povjerenstva sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Orahovice i sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Orahovice, odnosno Općine Otok u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do
27. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 26. stavak 1. Zakona /

5. Nadležna izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu pravovaljane kandidacijske liste radi objave cjelovite informacije o svim kandidacijskim listama.
Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.
/članak 26. stavak 2. Zakona /

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
10. srpnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 35. stavak 1. Zakona /

7. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati, dakle
od 11. srpnja 2020. u 00:00 sati
do 12. srpnja 2020. u 19:00 sati.
/članak 35. stavak 3. Zakona /

8. Nadležna izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
26. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 69. stavak 1. Zakona /

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do
29. lipnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 42. stavak 6. Zakona /

10. Nadležna izborna povjerenstva moraju imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
1. srpnja 2020. do 24:00 sata.
/članak 44. stavak 2. Zakona I

11. Glasovanje traje neprekidno
12. srpnja 2020. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
/članak 74. Zakona/

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnim izbornim povjerenstvima, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
13. srpnja 2020. do 7:00 sati.
/članak 65. Zakona I

13. Nadležna izborna povjerenstva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
13. srpnja 2020. do 19:00 sati.

14. Nadležna izborna povjerenstva objavljuju bez odgode rezultate izbora sukladno članku 86. Zakona.
/članak 86. Zakona /

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama”, a stupaju na snagu 11. lipnja 2020.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button