Vijesti

Redovna Skupština aerokluba Sinj

U subotu, 18.12. 2021. godine, u prostorijama na aerodromu Sinj u skladu sa preporučenim i važećim epidemiološkim mjerama, održana je redovna godišnja izvještajno – planska Skupština Aerokluba Sinj.

Dnevni red imao je tri točke:
1. Izvješće o realizaciji Plana rada aerokluba Sinj za 2021.
2. Plan rada i financijski plan aerokluba Sinj za 2022.
3. Razno

Svi materijali za ovu skupštinu dostavljeni su članovima u rokovima sukladno Statutu aerokluba.

Kroz prezentaciju Izvješća po prvoj točki Dnevnog reda konstatirano je da su skoro svi planirani programi realizirani. Također je ukazano da se realiziralo i nekoliko neplaniranih programa, prvenstveno vezanih za kupovinu opreme i ugovorno angažiranje tuđih letjelica. Nakon provedene rasprave, Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Vezano za drugu točku Dnevnog reda, kroz njenu prezentaciju naglašen je uzlazni, pozitivan trend djelovanja aerokluba Sinj po svim njegovim segmentima. Kao i dosadašnjih godina, financijski dio plana sadrži stavke iz kojih je vidljivo da će najveći dio rashoda biti pokriven vlastitim sredstvima aerokluba a to znači uglavnom participiranjem samih njegovih članova. Značajka je da se kroz Plan rada prepoznaje nastojanje prakticiranja partnerstva sa Gradom Sinj naročito po pitanjima vezanim za kompleks aerodroma a što od niza dosadašnjih gradskih uprava nije nailazilo na bitan odaziv. Nakon provedene rasprave, Plan rada i financijski plan usvojeni su jednoglasno.

Pod točkom „Razno“ predsjedavajući je upoznao članove skupštine sa nizom otegotnih okolnosti za djelovanje aerokluba koje su se protezale kroz zadnje dvije godine a eskalirale su početkom godine a naročito neposredno pred lokalne izbore. Kao glavni uzrok takve situacije navedeni su narušeni odnosi aerokluba Sinj sa tadašnjim odgovornim osobama Grada Sinja i povezano sa time, problematike vezane za aerodrom Sinj i njegovo zakonito funkcioniranje.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button