Vijesti

Rezultati projekta ”Cjeloživotno volontiranje za sve”

U prosincu Udruga Srma završava provedbu prve godine dvogodišnjeg programa rada Lokalnog volonterskog centra Sinj koji djeluje od 2006. godine.

Kroz program ”Cjeloživotno volontiranje za sve” volontiralo je 215 volontera svih životnih dobi sa 1534 sata volontiranja u 8 volonterskih programa, uključujući i 8 humanitarnih i 23 druge volonterske akcije i aktivnosti. Uvezali smo 6 organizatora volontiranja i 15 volontera koji su volontirali više puta na 10 aktivnosti..

Pripremljen je katalog ”Volonterski programi u Cetinskoj krajini”, dostupan online i tiskan u 2500 komada kataloga s ponudom volontiranja 25 lokalnih organizatora volontiranja. Katalozi podijeljeni na akcijama i razrednim prezentacijama volonterstva

Organizirana je 2. izložba fotografija volontera i organizatora volontiranja. Volonterske aktivnosti u Cetinskoj krajini u 2023. sa 200 fotografija predstavio 21 lokalni organizator volontiranja. Izložba otvorena u Sinju kroz prosinac 2023., a u 2024. godini će se predstaviti u svih 5 drugih gradova i općina.

Online predstavljeno 12 lokalnih volontera i 4 organizatora volontiranja uz fotografije njihovih volonterskih aktivnosti.

U programu odgoja za volontiranje održano je 10 prezentacija volonterstva u 4 srednje i 3 osnovne škole na području Grada Sinja za 196 učenika iz 28 naselja iz svih 6 lokalnih gradova i općina. Učenici uključivani u volontiranje kroz suradnju sa školskim volonterskim klubovima.

Međunarodni dan volontera 5.12. obilježen je u svih 6 najvećih naselja u Cetinskoj krajini, a Udruga Srma je nagradila 4 najbolja volontera u 4 kategorije: mladi volonter, volonter senior, opći volonter i inkluzivni volonter.

Istraživanje ”Volontiranje starijih osoba – od 60-75 godina” obuhvatilo 259 osoba od kojih je 69 volontiralo, 80 bi volontiralo u budućnosti, a njih 142 bi prihvatilo volontersku pomoć u kući. Detaljni rezultati ankete dostupni online.

Edukacija za volonterski menadžment i koordinatore volontera obuhvatila je 3 osobe iz 3 lokalne organizacije, a na edukativnom radnom kampu u prirodi sudjelovalo je 18 osoba iz 13 organizacija koje su timski radile na pripremi lokalnih volonterskih aktivnosti.

U 8 programa volontiranja sudjelovalo 215 volontera sa 1534 sata volontiranja:

KRIZNO VOLONTIRANJE – ublažavanje posljedica kriznih stanja; VOZAM – volontiranje za mlade – srednjoškolce, studente i ostale mlade; INKLUZIVNO VOLONTIRANJE – za mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju, te korisnike programa Centra Juraj Bonači Područno odjeljenje u Sinju; STRUČNO VOLONTIRANJE: POMOĆ U UČENJU – besplatne repeticije za djecu; PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE – dječji psiholog; FINANCIJSKO SAVJETOVALIŠTE – stručni savjetnik ekonomista; LOKALNO VOLONTIRANJE – u zajednicama s manje mogućnosti; INOVATIVNO VOLONTIRANJE – socijalne usluge za individualne potrebe najugroženijih građana

Ostvarena je i sektorska i međusektorska suradnja na 14 seminara, konferencija, konzultacija i na objavama u ”Volonterskom vjesniku” na provedbi politika usmjerenih razvoju volonterstva, promociji, informiranju, povezivanju, umrežavanju i zagovaranju.

Rad na promociji volonterstva jedan je od razloga zbog kojega je Grad Sinj ove godine Udruzi Srma dodijelio kolektivnu nagradu Grada Sinja za 2023.g.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button