Vijesti

Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada Mojanka I faza – Poziv za dostavu ponuda usluga pripreme i provedbe postupka javne nabave radova

Usluga Priprema i provođenje postupka javne nabave radova – Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada Mojanka I faza, u Sinju, a obuhvaća:
– pripremu i izradu  Dokumentacije o nabavi

  • provedbu postupaka javne nabave (sve faze od objave javnog poziva na EOJN, odgovora na pitanja pravne prirode postavljena od potencijalnih ponuditelja, otvaranje, analiza i pregled ponuda do izrade prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i slanja na objavu na EOJN)

  • izrada ugovora i okvirnog sporazuma

  • izrada očitovanja na žalbu u slučaju podnošenja pravnog lijeka

Poziv za dostavu ponude 

Ponudbeni list

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button