Vijesti

SDŽ – natječaj za stipendiranje mladih nadarenih sportaša u 2022. godini

Na temelju Programa javnih potreba u sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2022. (“Službeni
glasnik Splitsko–dalmatinske županije”, broj 165/21), Splitsko-dalmatinska županija raspisuje:
NATJEČAJ
za stipendiranje mladih nadarenih sportaša u 2022. godini
1. Splitsko-dalmatinska županija dodijelit će 50 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno u
2022. g. mladim nadarenim sportašima, s tim da se od toga 5 stipendije dodjeljuju mladim
sportašima s invaliditetom.
2. Stipendije se dodjeljuju mladim sportašima koji su redovni učenici osnovnih te I. i II
razreda srednjih škola u školskoj godini 2021/2022, a koji imaju prebivalište na području
Splitsko-dalmatinske županije.
3. Pravo na prijavu imaju sportaši koji ni po kojoj drugoj osnovni ne primaju novčanu potporu.
4. Prijavu za dodjelu stipendija sportašima podnose njihovi sportski klubovi. Klubovi koji
prijavljuju više sportaša moraju rangirati sportaše sukladno rezultatima i ostalim klupskim
kriterijima. Prijave klubova s više sportaša, a koji nisu rangirani sukladno pravilima ovog
Natječaja neće se uzeti u razmatranje.
5. Uz prijavu sportski klub prilaže:
– odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljivi sportski rezultati i uspjesi
– potpisanu izjavu roditelja da njihovo dijete ne prima novčanu naknadu po drugim
osnovama
– potvrdu škole da je sportaš redovan učenik te koji razred pohađa
6. Klubovi koji prijave sportaša koji već po drugoj osnovi prima novčanu naknadu gube pravo
na stipendiju za sve prijavljene članove.
7. Prijava se podnosi na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
Domovinskog rata 2, 21000 Split
s naznakom „za stipendiranje mladih sportaša u 2022. godini“
8. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
9. Za informacije po ovom Natječaju klubovi se mogu obratiti na mail:
josip.radojkovic@dalmacija.hr

Povezani članci

Back to top button