Vijesti

Sinj dijeli 345.079,30 eura za “Ostani Tu”- javni poziv za rješavanje stambenog pitanja mladih u Sinju

Gradonačelnik Miro Bulj objavio je novi  javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji i samaca na području Grada Sinja – „OSTANI TU“.

Riječ je o programu demografskih mjera kojim se stvaraju osnovni uvjeti za ostanak i doseljavanje mladih obitelji i samaca na području Grada Sinja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva.

Prošle godine Grad Sinj je ovim Programom sufinancirao 84 korisnika. S obzirom da je Program izazvao veliki interes građana, gradonačelnik Bulj raspisao je javni poziv za novih 345.079,30 eura (2.600.000,00 kuna).

Program će se provoditi kroz 4 mjere, a maksimalan iznos potpore po korisniku je 9.955,00 eura (cca 75.000,00 kuna) bespovratnih sredstava.

•          MJERA 1. Sufinanciranje troškova ishođenja akata o građenju na području Grada Sinja u ukupnom iznosu do 2.655, 00 eura.

•          MJERA 2. Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta (obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom) na  području grada Sinja u iznosu od 25% ugovorene  kupoprodajne cijene, maksimalno  9.955,00 eura.

•          MJERA 3. Sufinanciranje kupnje (a), izgradnje (b) i dovršetka izgradnje (c) stambenog objekta- prve nekretnine na  području grada Sinja,  maksimalno  9.955,00 eura.

•          MJERA 4. Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u ukupnom iznosu do 2.655, 00 eura.

Pravo podnošenja prijave na Javni Poziv imaju mlade obitelji i samci koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Grada Sinja s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– jedan od supružnika, jedna od osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici, odnosno samohrani roditelj, ili samac ima do 45 godina života na dan podnošenja prijave (dokaz je osobna iskaznica),

– prijavitelj i članovi obitelji nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Sinja (Grad Sinj će službeno izvršiti uvid),

– prijavitelj kupuje, gradi, rekonstruira nekretninu na području Grada Sinja,

– prijavitelj nije već ostvario pravo na su/financiranje iste nekretnine iz drugih sredstava državnog, županijskog, lokalnog proračuna ili sredstava EU (npr. APN).

Program potpora dodjeljivat će se mladim obiteljima koji namjeravaju trajno živjeti na našem području.

Mjere iz javnog poziva mogu se kumulativno odobriti do visine ukupnog iznosa potpore od 25% iznosa kupoprodajne cijene iz kupoprodajnog ugovora (ukoliko je primjenjivo)  ili maksimalno 9.955,00 eura .

Javni poziv je otvoren mjesec dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Sinja (www.sinj.hr), odnosno od 6.10.2023. do 5.11.2023. godine, a dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti na telefon: 021/708–630 ili osobnim dolaskom u Grad Sinj, Dragašev prolaz 24.

Za vrijeme trajanja Javnog poziva, prijaviteljima koji su prijavu dostavili poštom ili su istu predali neposredno na pisarnicu Grada prijava će biti protokolirana i označena brojčanom oznakom. Prijaviteljima se neće davati pisane ni usmene informacije o sukladnosti dokumenata koji prilažu prijavi na Javni poziv.

Za trajanja Javnog poziva, predana prijava i dokumentacija priložena uz istu, neće se moći dopunjavati novim ili drugim dokumentima, osim rodnim listom novorođenog djeteta ili usvojenog djeteta (uz dokaz o usvajanju) za vrijeme trajanja Javnog poziva, zaključno s danom zatvaranja Javnog poziva.

Prijava s traženim dokazima šalje se poštom na adresu:

Grad Sinj, Ured Grada, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj

ili se predaje neposredno na pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, soba 42.

u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji i samaca na području Grada Sinja – „OSTANI TU“- ne otvaraj.

Nepotpune, nepotpisane i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button