Vijesti

Sinj – javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima u 2023. godini

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja o pokretanju inicijative za provedbu Programa javnih radova od 22. svibnja 2023.godine, Gradonačelnik Grada Sinja, dana 22. svibnja 2023. godine, objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2023. godini.

Programom javnih radova iz Mjere „Javni rad“, obuhvatiti će se projekti iz područja komunalnih djelatnosti, zaštite i očuvanja okoliša i organizacije manifestacija.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Zavod za zapošljavanje. Financira se 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 815,50 EUR ili 700,00 EUR, ovisno o stažu osiguranja. Troškovi prijevoza iznose 20,00 EUR mjesečno, za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 40,00 EUR.

Trajanje programa je 6 mjeseci, a traži se 1 radnik.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe iz 1. ciljane skupine utvrđene prema kriterijima Zavoda za zapošljavanje, s prebivalištem na području Grada Sinja.

Ciljana skupina su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji

  •  Roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

Prijave se podnose preko pisarnice Grada Sinja, na obrascu „Prijavnica“ uz dostavu naznačene dokumentacije. Obrazac „Prijavnica“ može se preuzeti u zgradi gradske uprave na adresi: Dragašev prolaz 24 ili na internetskim stranicama Grada Sinja www.sinj.hr.

Svi kandidati su obvezni da, na traženje Ureda, dostave dokaze o socijalnom statusu.

Rok za prijavu otvoren je od 23. svibnja 2023. do  zaključno 30. svibnja 2023.godine.

Odluku odabiru kandidata za zapošljavanje u Javnim radovima koje inicira Grad Sinj donosi Gradonačelnik na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Sinja.

DOKUMENT:

Povezani članci

Back to top button