Vijesti

Sinj napokon dobio novi tim hitne pomoći T2 koji će biti dežuran 24 sata dnevno

https://narodne-novine.nn.hr/

Na temelju članka 138. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, uz prethodno pribavljeno mišljenje predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE HITNE MEDICINE I SANITETSKOG PRIJEVOZA

I.

Donosi se Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

II.

Mreža iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Kadrovski normativ za sve timove hitne medicine i sanitetskog prijevoza određen je pravilnikom kojim se uređuju standardi i normativi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza na svim razinama zdravstvene zaštite.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Mreža hitne medicine (»Narodne novine«, br. 49/16 i 67/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-03/23-01/13
Urbroj: 534-07-1-1/6-23-16
Zagreb, 20. listopada 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

MREŽA HITNE MEDICINE I SANITETSKIH PRIJEVOZ

Ispostava Sinj do sada je imala 5 timova T1 te se pridodaje 5 timova T2.

Redni broj Zavod za hitnu Tim 1 – broj timova Tim 2 – broj timova Pripravnost Medicinska prijavno-dojavna jednica – broj radnika Hitni medicinski prijevoz – broj timova Sanitetski prijevoz – broj timova Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza – broj radnika
medicinu
15. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
  Sjedište Split 20 5   10 dr + 15 ms 1 Pripravnost  

 

 

39

6
  Ispostava Drvenik/Podaca   5        
  Ispostava Gornji Humac na Braču   5        
  Ispostava Hvar 5          
  Ispostava Imotski 5 5        
  Ispostava Jelsa na Hvaru 5          
  Ispostava Kaštel Stari 5 5        
  Ispostava Makarska 5 5        
  Ispostava Omiš 5          
  Ispostava Sinj 5 5        
  Ispostava Solin 5          
  Ispostava Supetar 5   1      
  Ispostava Šestanovac 5          
  Ispostava Trilj 5          
  Ispostava Trogir 5          
  Ispostava Vrgorac 5          
  Muć     1      
  Otok Šolta     1      
  Otok Vis     1      
  Vrlika     1      
  Hitni zračni medicinski prijevoz 5            

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button