Vijesti

Sinj – odluke o izmjenama i dopunama, prostornog i generalnog urbanističkog plana uređenja

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, daje Obavijest o donošenju

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja,

Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

i
Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

Dana 29. studenog 2021.g. Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 6. sjednici donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 9/21).
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17., u tekstu dalje: Uredba), Gradonačelnik Grada Sinja je donio Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 9/21).
Obavijesti o tijeku izrade navedenih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 628 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr .

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button