Vijesti

„Sinj u sridu“ prezentacija marketinške i promotivne aktivnosti projekta

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kao partner na projektu “Sinj u sridu” sljedećeg ponedjeljka održat će konferenciju za medije na kojoj će se predstaviti marketinške i promotivne aktivnosti projekta “Sinj u sridu”. Konferencija, odnosno prezentacija, je namijenjena svim relevantnim turističkim dionicima: turističkim zajednicama, agencijama, medijima te ostalim zainteresiranim stranama, a održat će se u ponedjeljak, 14. listopada 2019. godine u 09:45 sati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24.

Raspored konferencije je sljedeći:

9:45 – Registracija i kava dobrodošlice

10:00 – Početak konferencije i pozdravni govor organizatora

10:15 – 10:35 Prezentacija Strategije brendiranja Cetinske Krajine (Urbanex d.o.o.), pitanja i odgovori

10:35 – 11:00 Predstavljanje mobilne aplikacije (agencija Kocka d.o.o.), pitanja i odgovori 11:00 – Pauza za ručak

Zainteresirani svoj dolazak moraju potvrditi slanjem maila na adresu: gorana.banicevic@rera.hr najkasnije do 11. listopada 2019. Projekt „Sinj u sridu“ je projekt obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Grada Sinja s ciljem njene veće valorizacije. Okosnicu projekta čini rekonstrukcija, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara Tvrđave Grad, Tvrđave Kamičak i kule sa satom, Muzeja Cetinske krajine te obnove ulica povijesne cjeline Sinja. Njihova obnova i revitalizacija bit će osnova za razvoj niza tematski povezanih kulturnih i turističkih sadržaja (festivali, predstave, prezentacija tradicijskih zanata, suvenira, multimedija, i novih proizvoda i sl.) koji će Sinj pretvoriti u turističko odredište s brojnim turističkim sadržajima tijekom cijele godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija a na projektu, uz Grad Sinj kao nositelja, sudjeluje pet projektnih partnera relevantnih za društveni i gospodarski razvoj kraja te upravljanje kulturnom baštinom, a riječ je o Turističkoj zajednici Grada Sinja, Viteškom alkarskom društvu Sinj, Muzeju Cetinske krajine Sinj, Javnoj ustanovi RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Obrtu za proizvodnju FLORAMI, Sinj. Ukupna vrijednost projekta “Sinj u sridu” iznosi 66.594.231,17 kn, od toga bespovratnih sredstava Europske unije 55.597.793,26 kn. Provedbom projekta želi se potaknuti i snažnija valorizacija nematerijalne kulturne baštine, prvenstveno kroz izgradnju novog Interpretacijsko-edukacijskog centra Sinjske alke na Hipodromu, koji će omogućiti održavanje cjelogodišnjeg interpretativno-edukacijskog sadržaja povezanog sa Sinjskom alkom, već etabliranim i prepoznatljivim sinjskim brendom. Osim navedenih kapitalnih ulaganja u kulturno-povijesnu baštinu, projektom se provode i intenzivne marketinške i promotivne aktivnosti brendiranja, koje će pozicionirati Sinj i Cetinsku krajinu kao jedinstvenu turističku destinaciju, koja može zadovoljiti različite turističke interese i potrebe na cjelovit način, te koja će biti prepoznatljiva na turističkom tržištu i koja će moći konkurirati popularnim priobalnim destinacijama.

Povezani članci

Back to top button