Vijesti

Sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D 219 Privija – Han

Grad Sinj je proveo postupak jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz D 219, u naselju Glavice Gornje, dionica Privija – Han, te u prosincu sklopio Ugovor sa izrađivačem “Iter Itineris” d.o.o. Split. Obveza izrađivača je izrada projektne dokumentacije sa geodezijom i troškovnikom za izgradnju nogostupa sukladno Projektnom zadatku koji je usuglašen sa Hrvatskim cestama.

Povezani članci

Back to top button