Vijesti

Traži se 15 djelatnika u programu „Zaželi“ – zaposlenje na 28 mjeseci

RADNIK/CA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 15


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 12.6.2024.


 20.6.2024.

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


JAVNI POZIV

–     za prijem radni odnos na odredeno vrijeme Gradu Sinju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI —Zaželi dobro”

 1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme u Gradu Sinju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI —Zaželi dobro ” — radnik/ca za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom
 2. Broj traženih radnik/ca: 15 osoba
 3. Vrsta zaposlenja: predvideno trajanje radnog odnosa na odredeno vrijeme— 28 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18, 120/21) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (Narodne novine 125/23)
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Sinja.
 6. Opis poslova:
  • pomoć u dostavu namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala),
  • prużanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • nezaposlene osobe bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim sredenjoškolskim obrazovanjem

Pripadnici ranjivih skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju moraju  ispunjavati jedan ili više od sljedećih uvjeta za  prijem u radni odnos:

 • osobe od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 •  žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu  skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilanti – odluka o odobrenju azila koju izdaje ministarstvo unutarnjih poslova,
 • osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječeni ovisnici – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • beskućnici – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnik ciljane skupine beskućnika,
 • pripadnici ranjivih skupina (npr. žene poginulih hrvatskih branitelja) – potvrda/uvjerenje ili drugi jednako vrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz); smrtni list poginulog branitelja
 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 • zamolbu za posao
 • żivotopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • dokaznu dokumentaciju kojoj se potvrđuje pripadnost  ranjivoj skupini
 • vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1. “osobni podaci” podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Grada Sinja www.sini.hr ili osobno u Gradu Sinju, Dragašev prolaz 24),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na stranicama Grada Sinja www.sinj.hr  ili osobno u Gradu Sinju, Dragašev prolaz 24)

Isprave koje se prilażu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

“Za javni poziv — ZAŽELI —Zaželi dobro Grad Sinj”

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Sinja — www.sinj.hr

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju

donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Poslodavac

 GRAD SINJ


 pisana zamolba: Dragašev prolaz 24

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button