TemeVijesti

Traži se uklanjanje montažnog skladišta površine 1363 m2 u sklopu bivše tvornice Cetinke – “tko ukloni skladište njegovo je”

Temeljem Odluke o uklanjanju montažnog skladišnog objekta od 01.02.2021.g. na kat.čes.zem. 2082/1 KO Košute ( u sklopu bivše tvornice Cetinke ), Gradonačelnik grada Trilja oglašava:

JAVNI POZIV
za iskaz interesa za uklanjanje montažne skladišne građevine

Grad Trilj poziva zainteresirane gospodarske subjekte za iskaz interesa za izvođenje radova uklanjanja montažnog objekta s pripadajućim materijalima na k.č.z. 2082/1, u naravi skladište gotovih proizvoda bivše tvrtke Cetinka, površine 1363 m2, visine 6,95 m, specificiran po elaboratu CT-01/2018, izrađen od ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Tonća Marića-Drvoličanina, Split, listopad 2018.godine.

Ukupna cijena uklanjanja procjenjuje se na 197.475,00 kuna.

Demontirani materijali montažne hale ustupaju se izvoditelju radova po vrijednosti procijenjenoj u gore navedenom Elaboratu , ukupnog iznosa 183.850,00 kuna što čini sastavni dio cijene uklanjanja.

Kriterij za odabir je najniža ponuđena cijena razlike troškova uklanjanja i procijenjene vrijednosti demontiranog materijala.

Rok za izvršenje radova je 30 dana od potpisa Ugovora.

Ponuda se predaje na popunjenom i ovjerenom Ponudbenom listu u prilogu Poziva, uz koji treba dostaviti Izvod iz sudskog ili drugog registra, te dokaz Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga.

Ponuda se dostavlja na adresu; Grad Trilj, Poljičke republike 15. 21 240 Trilj, osobno ili poštom do 12.02.2021. godine u 12.00 sati za kada je planirano otvaranje Ponuda.

Uvid u elaborat procjene troškova demontaže hale i vrijednosti demontiranog građevnog materijala moguće je izvršiti svakim radnim danom između 08.00 i 15.00 sati u prostorijama gradske uprave, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Ponudbeni list – skladište Cetinka

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button