Politika

Trilj – sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća grada Trilja saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 2. prosinca 2019. godine (ponedjeljak).

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Trilja, ul. Poljičke republike b.b., Trilj s početkom u 17:00 sati.

Dnevni red

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Trilja
 2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Trilja
 3. Prijedlog Odluke davanju suglasnosti za ishođenje bankarske garancije
 4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2018. godinu
 6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i rekreaciji Grada Trilja za 2019. godinu
 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2019. godinu
 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba-ostale tekuće i kapitalne donacije Grada Trilja za 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete Grada Trilja
 11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Trilj
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj

Dnevni red 19. sjednice GV

Povezani članci

Back to top button