Vijesti

Upute za paljenje vatre na otvorenom prostoru – kazne do 150.000 kuna

Sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima županije SD, u periodu 01.10. – 30.04. dozvoljeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru uz uobičajene predradnje i mjere opreza.

Za svaku namjeru, za spaljivanjem na otvorenom prostoru treba prijaviti stvarno nadležnoj vatrogasnoj postrojbi koja izdaje odobrenje ili zabranu paljenja (u zavisnosti od vremenskih prilika, ponajprije vjetra) te o tome vodi posebnu evidenciju.

Prijava se obavlja za tekući dan kada namjeravate paliti.

Dragi sugrađani, treba imati na umu kako ste bez obzira na izdavanje suglasnosti vi i dalje odgovorni za sigurnost spaljivanja pa vas molimo da se pri tome pridržavate nekoliko mjera zaštite:

– spaljivanje tvari (korova i biljnog i drugog zapaljivog otpada) potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima županije SD;

– mjesto na kojem se vrši spaljivanje tvari (pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad) mora se nalaziti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti;

– oko mjesta spaljivanja treba pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište od trave, niskog raslinja i ostalog zapaljivog otpada),

– ovisno o količini i vrsti gorivih tvari, te veličini površine na kojoj se obavlja loženje otvorene vatre potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara;

– uz mjesto spaljivanja treba osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka spaljenih tvari (žar i sl.) i proširivanja vatre (voda, lopata i sl.);

– spaljivanje treba provesti na dan kada nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara i za mirna vremena, odnosno kada ne puše umjereni vjetar ili drugi vjetar iznad jačine vjetra koji puše brzinom od 5 m/s (18 km/h) ili više (po vašem pozivu dežurni vatrogasac će provjeriti prognozu vremena za taj dan i prema tome vam dati ili uskratiti predmetno odobrenje).

– osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i dr.) u potpunosti ugasiti.

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.

Napominjemo da su zapriječene visoke kazne, za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna. Također je istim Zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1000 do 15.000 kuna za fizičku osobu koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Uvaženi sugrađani, pridržavajmo se prije navedenih mjera da ne bih ugrozili svoja i tuđa materijalna dobra i ljudske živote.

IZVOR: VOC SINJ

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button