Vijesti

Vrlika vrši promidžbu poslovnog inkubatora Kosore

Nakon prethodno provedenog istraživanja tržišta u postupku nabave 06. Nabava promidžbenih materijala za izvođača projektne aktivnosti Promidžba i vidljivost (element projekta V) izabrana je tvrtka Centar za dizajn i promidžbu d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Budući da je cilj projekta omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, provedbom aktivnosti promidžbe i vidljivosti Poslovni inkubator povećati će svijest o potrebi pokretanja i razvoja poduzetničkih aktivnosti te informirati poduzetnike o raspoloživim uslugama postojećih potpornih poduzetničkih institucija. Cilj jest da poduzetnička potporna institucija, postojeća i nova poduzeća koja koriste novi Poduzetnički inkubator i njegove kapacitete za rast i razvoj otvaraju nova radna mjesta.

Marketinške aktivnosti biti će usmjerene informiranju lokalnih zajednica s područja grada Vrlike, ali i šire javnosti iz gravitirajućih tržišta Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te susjedne Bosne i Hercegovine. Komunikacijske aktivnosti su osmišljene tako da će se koristiti tradicionalni alati (regionalni/lokalni mediji, posteri, letci, brošure), ali i inovativni alati (web stranica) kako bi se podigla svijest zajednice i općenito ciljanih skupina u poduzetništvu. Projektni plakati koristiti će se tijekom provedbe projekta za promociju istog u okviru partnerskih i suradničkih institucija te tijekom organizacije javnih događanja. Izrađeno je 50 projektnih plakata. Projektni letak služiti će promociji projekta među ciljnim skupinama, budućim korisnicima poslovnog inkubatora i drugim dionicima projekta. Tiskano je 1000 komada. Projekt ima izrađenu web stranicu koja omogućava informiranje svih dionika o aktivnostima projekta, načinima i kriterijima sudjelovanja, predstavlja rezultate, a po završetku projekta koristiti će se kao interaktivna platforma za virtualni inkubator. Tijekom raznih događanja, organiziranja prezentacija, tiskovnih konferencija i sastanaka sa predstavnicima institucija koristiti će se projektni plakati i roll-up banner na lako vidljivim mjestima sukladno „Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Link na koji možete posjetiti izrađenu web stranicu poslovnog inkubatora Kosore: https://www.poduzetnickiinkubatorkosore.hr/?lang=it

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button