TemeVijesti

Zaštićuje se Dinara i Kamešnica – osniva je Javna ustanova Park prirode “Dinara”?

Pokrenuto je savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno – povijesnim lokalitetima.

Zbog navedenoga, masiv Dinare (Dinara, dio Troglava i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu, potrebno je proglasiti parkom prirode te tim režimom zaštite sačuvati iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima, uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji, u mjeri u kojoj se neće ugroziti njegova bitna obilježja i uloga ovoga prostora. Donošenjem predloženog zakona zaštitit će se cjelovitost i prirodne te druge vrijednosti masiva Dinare, temeljene na ekološkim, krajobraznim i drugim vrijednostima.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga. Donošenjem ovoga zakona osigurat će se primjerena pravna i stručna zaštita područja Dinare te omogućiti cjelovito sagledavanje održivog načina obavljanja gospodarskih djelatnosti te iznalaženje optimalnih rješenja za korištenje prirodnih resursa te jačanje turističko–edukativnih sadržaja tog prostora.

Park prirode vrlo je pogodan oblik zaštite područja velike površine budući da omogućava optimalan sklad zaštite prirode i održivost njenog korištenja, odnosno obavljanja dopuštenih djelatnosti. Iz svega navedenog je vidljivo da se na ovaj način može utjecati i na stvaranje boljih uvjeta za poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području. Donošenjem predloženog Zakona stvaraju se pravne pretpostavke za donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima će se pobliže urediti zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode. Prijedlog Zakona propisuje da će Vlada Republike Hrvatske u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona uredbom osnovati javnu ustanova za upravljanje Parkom prirode „Dinara“. Time će se kroz zapošljavanje djelatnika za rad u javnoj ustanovi osigurati adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje ZZP-a te osigurati neposredan nadzor parka prirode.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020. gdje mogu sudjelovati svi građani RH.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14068

Tagovi

Povezani članci

Komentara

  1. Bitno da je sinj svoj dio tog podrucja dao vjetrenjačama koje tek sta nisu nikle, pa ce nas dio tog parka zujati a ne cvrkutati. Opcine koje drze do sebe, otok i hrvace, odbacile su vjetrenjace.

  2. Bravo dobro su se i sitili,neće više biti požara na otvorenom i švercanja ispilanih stabala.Popaljeno i pokošeno treba ponovno pošumit tako i ono što je pusto.Trebaju nam stabla radi kisika i hlada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close