Vijesti

Županija donirala sredstva za lovačka društva na području Cetinske krajine – pogledajte iznose

Županija Splitsko-dalmatinska je raspodjelila dio sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu namijenjenih lovačkim društvima u Županiji. Za Cetinsku krajinu su predviđena sredstva kako slijedi:

 

Lovačka udruga
„JAREBICA”
Trg dr. Franje Tuđmana br. 8
21238 Otok (Dalmatinski)

‐osiguranje lovišta XVII/4‐ „Kamešnica”
‐izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih
objekata (hranilište, pojilište, čeka‐suglasnost
Hrvatskih šuma, odlagalište nusproizvoda) 6.538,28

 

Lovačko društvo
„SINJ”
Vrlička ulica br. 17
21230 Sinj

‐nabavka i unos žive divljači u lovišta: XVII/18 –
„Visoka Plešivica“, lovište XVII/19 –„Vrdovo“ i
lovište XVII/122 –„Sinj“
‐osiguranje lovišta XVII/18‐„ Visoka Plešivica“,
XVII/19 –„Vrdovo“ i lovište XVII/122 –„Sinj“ 32.966,66

 

Lovačko društvo
„JAREBICA”
Ulica Poljičke republike br. 17b
21240 Trilj

‐nabavka i unos žive divljači (zec i fazan) u lovište
XVII/156‐„ Runovići“
‐izgradnja lovnogospod. objekata (čeka i pojilica)
u lovištu XVII/156 –„Runovići“
‐osiguranje lovišta XVII/156 –„Runovići“
‐izrada putova i postava tabli za obilježavanje
bunara, putova, špilja i jama 13.563,07

 

Lovačka udruga
„SVILAJA”
Ulica 30. svibnja br. 1 C
21236 Vrlika

‐nabavka žive divljači u lovište XVII/3‐„ Dinara ‐
Crvene Grede“ i XVII/120 –„Vrlika“
‐osiguranje lovišta XVII/3‐„ Dinara ‐ Crvene
Grede“ i XVII/120‐„ Vrlika“ 10.533,33

 

Lovačka udruga
„HRVACE”
Ulica Hrvace br. 310
21233 Hrvace

‐nabavka i unos žive divljači (fazan, jarebica, trčka,
zec) u lovište XVII/121‐ „Peruča”
‐uređenje lovnogospodarskih objekata u lovištu
‐osiguranje lovišta XVII/121‐ „Peruča” 14.424,81

 

Lovačka udruga
„TIJARICA”
Tijarica br. 157
21245 Tijarica

uređenje lovnogospodarskih objekata u lovištu
XVII/21 –„Tovarnica – Jelinak“
‐osiguranje lovišta XVII/21 –„Tovarnica‐ Jelinak“ 2.099,39

(foto: Ivica Galovic/PIXSELL)

Povezani članci

Back to top button