Vijesti

Županija financijski pomaže Trilj, Vrliku, Hrvace i Otok u realizaciji socijalnih programa

Župan Splitskodalmatinske županije donio je odluku o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi

Sredstva osigurana u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu na razdjelu Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, raspoređuju se na sljedeći način:

 • iznos od 10.000,00 kn – Gradu Vrlika, kao financijska potpora u realizaciji socijalnog
  programa Grada
 • iznos od 12.000,00 kn – Gradu Trilju, kao financijska potpora u realizaciji socijalnog
  programa Grada
 • iznos od 10.000,00 kn – Općini Hrvace, kao financijska potpora u realizaciji socijalnog
  programa Općine
 • iznos od 5.000,00 kn – Općini Otok, kao financijska potpora u realizaciji socijalnog
  programa Općine

Povezani članci

Back to top button