Vijesti

Županija financirala Program Poduzetničkom centru Sinj d.o.o. sa 3.981,68 eura

Župan Splitsko-dalmatinske županije donio je O D L U K U o pomoći poduzetničkim centrima iz  Programa potpora aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije(2023.-2027.) Mjera 2. Podmjera 2.1. gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe) vezane za poljoprivredu

Poduzetnički centar Sinj d.o.o. ( za 18.Sajam Pršuta) 3.981,68

 

P.B. Poslovni mediji d.o.o. (za VIII Adriatic Gastro show 2023.) 3.981,68

Sajam d.o.o. (za 27. Sajam Gast) 3.981,68

Udruženje vino Dalmacije (za Festival Vino Dalmacije 2023.) 3.981,68

Zadružni savez Dalmacije (za 25 Noćnjak 2023.) 3.981,68

Udruga pčelara „Matica“ Otok( 18. Međ. pčelarski sajam u Bjelovaru) 1.002,25

Povezani članci

Back to top button