TemeVijesti

Županija imenovala članove Javne ustanove „More i krš“

Imenovani su 1. Petar Šabić, predsjednik, 2. Sead Hadžić, član, 3. Mislav Aračić, član, 4. Grgo Jelavić Mitrović, član.

Po ovlaštenju Župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, zamjenik župana Ante Šošić 14. ožujka
2022., donio je R J E Š E NJ E o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

R J E Š E NJ E o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button