Vijesti

Županija novčano pomaže mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju kuća

Županija je donijela odluku Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu.

Donosi se Program demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu : Program).

Za provedbu Programa sredstava su osigurana u Proračunu Splitskodalmatinske županije na razdjelu 003 Upravnog odjela za zdravstvo socijalnu skrb i demografiju, Program 4015, demografske mjere; Aktivnost A 401501 – poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju kuća, pozicije: 0093 i 7406. Programom će se omogućiti sufinanciranje: kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje, kupnje kuće za stanovanje, kupnje stana za stanovanje, izgradnje kuće ( od temelja), dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje, adaptacija neuseljene kuće za stanovanje, adaptacija neuseljenog stana za stanovanje.

Programom će se provoditi sufinanciranje za namjene kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja objavljenog u prethodnoj godini. (2) Sredstva će se odobravati temeljem prioriteta na način da će se raspoloživim sredstvima omogućiti sufinanciranje kandidata, započevši od najnižeg stupnja indeksa razvijenosti naselja i prema kandidatima sa većim brojem djece.

Na prijedlog stručnog Povjerenstva za provedbu Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije Odluku o raspodjeli sredstava donijet će Župan i ona će se objaviti na službenim Internet stranicama Splitsko -dalmatinske županije (www.dalmacija.hr)

Stručne i administrativne poslove vezano uz provedbu ovog Programa obavljat će Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrbi i demografiju.

Povezani članci

Back to top button