Vijesti

Županija pomaže studente iz obitelji s petero i više djece

Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu pomoći studentima iz obitelji sa pet i više djece objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu pomoći studentima iz obitelji sa pet i više djece u 2022. godini

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece.

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima koji su upisani na visokim učilištima u akademskoj godini 2021./2022. na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima a koji:
– imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,
– žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji sa pet i više djece ( što se
dokazuje uvjerenjem o prebivalištu MUP-a)

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti:
– potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta
– uvjerenje MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne starije od šest mjeseci
– izvadak iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija)
– kopiju osobne iskaznice
– čitljivu potvrdu bankovnog računa (preslika ugovora ili potvrde o računu)
– OIB

Prijave na Javni poziv, s potpunom dokumentacijom, podnose se na Centralnoj pisarnici Splitsko-dalmatinske županije svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati ili putem pošte, s naznakom ,,za dodjelu novčane pomoći studentima” na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, Split, Domovinskog rata 2.
U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.
Prijave se podnose zaključno sa danom 11. veljače 2022. godine.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati.
Odluka o dodjeli pomoći studentima iz obitelji sa pet i više djece u 2022. godini bit će objavljena na mrežnim stranicama Županije www. dalmacija.hr u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte/ ljubica.boban@dalmacija.hr ili na telefon 021/400-235.

OBJAVLJENO 12. SIJEČNJA 2022. GODINE

Povezani članci

Back to top button