Vijesti

Županija pomaže studente iz obitelji s petero i više djece

Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu pomoći studentima iz

obitelji s pet i više djece, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2018. godini

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija u akademskoj godini 2018/2019., a koji:

  • imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,

  • žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece (što se

dokazuje potvrdom o prebivalištu nadležne policijske uprave)

 

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

  • potvrdu o statusu redovitog studenta stručnog, sveučilišnog

preddiplomskog ili diplomskog studija za akademsku godinu 2018/2019.

  • potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od

šest mjeseci

  • izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija)

  • kopiju osobne iskaznice

  • čitljivu potvrdu računa u banci (fotokopija ugovora ili potvrde o računu.)

  • OIB (čitko napisan)

 

Prijava (kratka zamolba), s potpunom dokumentacijom, podnosi se na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i šport,

Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.

U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili

mobitela.

Prijave se podnose zaključno s danom 23. studenoga 2018.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 400-113.

 

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button