Vijesti

Županija ponovo sufinancira mladima izgradnju i adaptaciju kuća

Župan Splitskodalmatinske županije 15. veljače 2021., donio je Odluku o donošenju Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.
Donosi se Program demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za
izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu (u daljnjem
tekstu: Program).

Za Program „iz članka 1. Ove Odluke“ u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije na razdjelu 003,
A401501 osigurana su sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kn.
Programom će se omogućiti sufinanciranje:
– kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje,
– kupnje kuće za stanovanje,
– kupnje stana za stanovanje,
– izgradnje kuće (od temelja),
– dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje,
– adaptacija neuseljene kuće za stanovanje,
– adaptacija neuseljenog stana za stanovanje.

(1) Program će se provoditi temeljem Javnog natječaja u kojem će se detaljnije utvrditi namjena
korištenja sredstava, uvjeti, kriteriji, i visina dodijeljenih sredstava te kontrola korištenja istih.
(2) Obavijest o objavi javnog natječaja objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, a Javni
natječaj sa pripadajućim prilozima, bit će objavljen na službenim internet stranicama Splitskodalmatinske županije (www.dalmacija.hr).
(3) Odluka o odabiru sredstava objavit će se na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske
županije (www.dalmacija.hr) .

Stručne i administrativne poslove vezano uz provedbu ovog Programa obavljat će Upravni
odjel za zdravstvo, socijalnu skrbi i demografiju.

Preuzimanje dokumenata

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button