Vijesti

Županija subvencionirala kamate kredita poduzetnike – evo popisa

Odluku o odabiru temeljem javnog poziva za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope
korisniku kredita sukladno Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem
subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Utvrđuje se da su temeljem Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem
subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji te sukladno Zapisniku s 23. sjednice Povjerenstva i prijedlogu Povjerenstva za provedbu Programa kreditiranja
poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uvjete i kriterije Javnog poziva za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno Programu kreditiranja
poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ispunili sljedeći korisnici:

1. LOVRETA LINE, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu, vl. Majk Lovreta Izgradnja i opremanje
proizvodne hale za izradu bravarije 2.234.692,00 OTP banka d.d.d Split 2%
2. KUŽINA d.o.o. Obrtna sredstva 300.000,00 OTP banka d.d. Split 1%
3. K.G.B INSTALACIJE d.o.o. Obrtna sredstva 500.000,00 OTP banka d.d. Split 1%
4. PLEXI, zaj. obrt za proizvodnju i usluge Obrtna sredstva 500.000,00 OTP banka d.d.
Split 1%
5. GRZUNOV CONSULTING d.o.o. Kupnja i adaptacija poslovnog prostora 1.750.325,84 OTP banka d.d.
Split 2%
6. GEOINFORMATIKA d.o.o. Kupnja poslovnog prostora 904.800,00 OTP banka d.d. Split 2%
7. 123 TEHNIKA d.o.o. Obrtna sredstva 500.000,00 OTP banka d.d. Split 1%
8. TONSOR R.D. d.o.o. Obrtna sredstva 250.000,00 OTP banka d.d. Split 1%
9. ENTHUSIASM j.d.o.o. Kupnja poslovnog prostora 1.025.440,00 OTP banka d.d. Split 2%
10. CHROME LINE d.o.o. Obrtna sredstva 500.000,00 OTP banka d.d. Split 1%
11. PALINIĆ, obrt za zem.radove Kupnja građevinskog strojabagera 520.300,00 OTP banka d.d.
Split 2%
12. AS MARIO d.o.o. Izgradnja i opremanje aparthotela 5.000.000,00 OTP banka d.d. Split 2%
13. UKRAS SLIVNO d.o.o. Obrtna sredstva 500.000,00 OTP banka d.d. Split 1%
14. MATKO KOVAČEVIĆ d.o.o. Kupnja građevinskog stroja 528.000,00 ERSTE banka d.d. 2%
15. YACHT CLUB VRANJIC d.o.o. Rekonstrukcija i nabavka
opreme luke posebne namjene-brodogradilište 5.000.000,00 ERSTE banka d.d. 2%
16. PANEM ET LIBA d.o.o. Nabavka strojeva i uređenje maloprodajnih mjesta 1.500.000,00 ERSTE banka
d.d. 2%
17. PRVI TREPTAČ d.o.o. Ulaganje u opremu 1.661.349,20 ERSTE banka d.d. 2%
18. ŠITUM GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Nabava pile za piljenje
metalnih profila 600.000,00 ERSTE banka d.d. 2%
19. J.P. IMMOBILIEN d.o.o. Opremanje hotela 3.272.966,22 Zagrebačka
banka d.d. 2%
20. INEGRA d.o.o. Nabava modularne skele 612.000,00 Zagrebačka
banka d.d. 2%
21. MGM d.o.o. Adaptacija i sanacija poslovne hale i poslovnih
prostora društva MGM d.o.o. 975.000,00 AGRAM banka d.d. 2%
22. BUFFET FIFE d.o.o. Obrtna sredstva 500.000,00 Croatia banka d.d. 1%
23. KRKA SUB MARIS d.o.o. Obrtna sredstva 500.000,00 Croatia banka d.d. 1%

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button