Vijesti

Crveni križ Sinj traži ravnatelja

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Sinj, sukladno članku 22. i čl. 25. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Sinj, a na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine, br. 71/2010.), na svojoj sjednici od 14. 12. 2018. god. donio je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Sinj.

Uvjeti:

  1. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera,

– tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,

– najmanje 5 godina humanitarnog rada i poznavanje rada Crvenog križa,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje jednog stranog jezika,

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje rada i organizacije Hrvatskog Crvenog križa.

  1. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

– molbu,

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o radnom stažu, odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i stručnoj spremi kandidata,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– potvrda, uvjerenje ili neki drugi jednakovrijedan dokument kao dokaz o radu u humanitarnoj organizaciji,

– preslik vozačke dozvole B-kategorije,

– izjava o poznavanju jednog stranog jezika,

– izjava o poznavanju rada na računalu,

– suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa,

– motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Sinj.

Ako se na natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora, uz navedenu dokumentaciju, dostaviti i izvješće o radu u proteklom mandatu.

U skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17) upućuju se kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. Zakona o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju. Više na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja ima sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 15 (natječaj vrijedi do 28.2.2019.) dana od objave natječaja, s obveznom naznakom: »Natječaj za ravnatelja« na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Sinj, Miljenka Buljana b.b., 21230 Sinj.

Odluka o izboru ravnatelja donijet će se u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Gradsko društvo
Crvenog križa Sinj

Povezani članci

1 Komentar

  1. Koja je ovo smijurija od natječaja! Ne bude li osta dosadašnji ravnatelj, otkinit ću sebi j.j…… Sram vas bilo

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button