Vijesti

Država prodaje 88 000 kvadrata zemljišta uz Perućko jezero – tko je kupac?

Republika Hrvatska raspisala je natječaje za prodaju državne imovine između ostalog i zemljište kod Perućkog jezera površine 88.501 m2

 Radi se o nekretninama označenim kao zk.č.br. 3960/2, površine 48.063 m2, upisana u karton zemljišta br. 3960/2, zk.čbr. 4218/3, površine 35.926 m2, zk.č.br. 4218/4, površine 4.108 m2 i zk.č.br. 4218/5, površine 404 m2, sve tri upisane u karton zemljišta 4218/1, sve k.o. Koljane, Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju.
Za k.o. Koljane zemljišna knjiga još nije osnovana, zbog čega je za predmetne nekretnine otvoren karton zemljišta. Predmetne nekretnine nalaze se u obuhvatu turističke zone „Jezero“ u naselju Koljane, koja je planirana za izgradnju turističkog naselja s pratećim sadržajima (T2), s maksimalnim kapacitetom zone 200 kreveta, za koju postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) te je obveza kupca financiranje izrade UPU-a.

Rok za podnošenje ponuda je:  9. listopada 2019. do 10 sati.

Link na koji možete pogledati sve prodaje koje vrši Republika Hrvatska:

https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-rh-8-19/2534

Povezani članci

1 Komentar

  1. Adio čista voda i kupanje u perući.
    Sljedi betoniranje perućke obale.

Back to top button